Zkvalitňování výuky dějepisu – zapojení školy do projektu Dějepis+ (2021–2023)

Sobota, 30 října, 2021
Martin Adamec

Vážení rodiče,

v rámci snahy o průběžné zkvalitňování a modernizaci výuky dějepisu na 2. stupni ZŠ se naše škola stala součástí projektu Dějepis+ plánovaného na období 2021–2023, jehož cílem je mj. ověřování nových způsobů výuky vedoucích žáky k pochopení souvislostí historických událostí a rozvoji kritického myšlení na příkladu dějin 20. století.

Projekt pod záštitou MŠMT, realizuje Národní pedagogický institut (NPI) a Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), s kterými již několik let spolupracujeme. Např. s ÚSTR od r. 2018 na vývoji a testování vzdělávací aplikace HistoryLab. která byla nedávno dokončena a od září tohoto roku rovněž oficiálně spuštěna a je jednou z důležitých součástí začínajícího projektu.

V případě zájmu o více informací mne kontaktujte či navštivte níže uvedené odkazy:

NPI: https://www.npi.cz/aktuality/5749-pokusne-overovani-projektu-dejepis-plus

MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spousti-projekt-na-zlepseni-vyuky-modernich-dejin

aplikace HistoryLab: https://historylab.cz/

Novinky.cz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/ve-skolach-zacali-overovat-novy-zpusob-vyuky-dejin-20-stoleti-40372706

Podcast o moderní výuce dějepisu: https://soundcloud.com/user-14580619/ustr-podcast-s-didaktiky-jaroslavem-najbertem-a-petrem-sokolem-o-vyuce-dejepisu?fbclid=IwAR0m2LdTVxGgLAiGPdl7zCNqoKg06AUOxZq9ykKOyWFgymW6cS45mZfHyKk

S přáním všeho dobrého

Martin Adamec