ProjektyZvýšení a zlepšení kvality výuky

Šablony I


Doučování žáků škol

Nenech to být – NNTB

Naše škola je i ve školním roce 2021/2022 zapojena do programu NNTB – Nenech to být. Projekt slouží jako anonymní online schránka důvěry pro všechny děti. Žáci, rodiče a škola tak mají unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu, případně šikanu, podezření na ni, či jiné rizikového chování. Systém byl vytvořen ve spolupráci s MŠMT a Linkou bezpečí. 

Zveřejněné případy

Mezi doposud nahlášenými případy byly např. případy vážné šikany, sexuálního obtěžování, užívání drog a dalších případů rizikového chování na školách po celé ČR. Neméně důležité jsou i případy teprve počínající šikany, které se díky NNTB daří zachytit předtím, než přerostou ve vážnější ohrožení žáků. 

Několik případů bylo anonymizováno a zveřejněno na www.nntb.cz/sikana

Více informací o všech službách, které jsou díky zapojení naší školy do projektu nabízené, naleznete zde: www.nntb.cz/o-nas.


Férové školy I.


Férové školy II.


APIV – NPI ČR


Dějepis+ (2021-2023), HistoryLab (2018-2021)

V rámci snahy o průběžné zkvalitňování a modernizaci výuky dějepisu na 2. stupni ZŠ se naše škola stala součástí projektu Dějepis+ plánovaného na období 2021–2023, jehož cílem je mj. ověřování nových způsobů výuky vedoucích žáky k pochopení souvislostí historických událostí a rozvoji kritického myšlení na příkladu dějin 20. století.

Projekt pod záštitou MŠMT, realizuje Národní pedagogický institut (NPI) Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), s kterými již několik let spolupracujeme. Např. s ÚSTR od r. 2018 na vývoji a testování vzdělávací aplikace HistoryLab. která byla nedávno dokončena a od září tohoto roku rovněž oficiálně spuštěna a je jednou z důležitých součástí začínajícího projektu.


Příběhy našich sousedů (2017, 2022)

Ze stejných důvodů jako u Dějepisu+ se naše škola rovněž zapojila do projektu Příběhy našich sousedů od Post Bellum. Tento projekt je na území Liberce po druhé – odkaz na naše první zapojení a jeho výsledky naleznete zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/liberec-28-6-2017/ a zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/liberec/liberec-20162017/vohlidalova-vera/


Sportuj ve škole


Loga zúčastněných projektů – řekni to logem: