Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021 / 22

Začátek školního roku 2021 – 202201. 09. 2021
Podzimní prázdniny27. 10. – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny23. 12. 2021 – 02. 01. 2022
Začátek výuky po prázdninách03. 01. 2022
Konec 1. pololetí (vysvědčení)31. 01. 2022
Pololetní prázdniny04. 02. 2022
Jarní prázdniny14. 2. – 20. 2. 2022
Velikonoční prázdniny14. 04. 2022
Konec školního roku24. 06. 2022
Hlavní prázdniny27. 6. 2022 – 31. 8. 2022
Začátek školního roku 2022 – 202301. 09. 2022

Čtvrtletní pedagogické rady

1. čtvrtletí8. 11. 2020
2. čtvrtletí17. 1. 2022
3. čtvrtletí11. 4. 2022
4. čtvrtletí13. 6. 2022

Třídní schůzky

1. čtvrtletí22. 9. 2021

2. čtvrtletí
11. 11. 2022

Schůzka výboru SRPDŠ

3. čtvrtletí
7.4. 2022

11.4. 2022 

Sběr papíru

1.23. 9. 2021
2.12. 11. 2021
3.12. 4. 2022

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří7. 4. 2022

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd7. 4. 2022 21. 4. 2022  

Akce školy

(konání akcí bude upřesňováno podle aktuální epidemiologické situace)

Cyklistický kurz6. 9. – 10. 9. 2021
Soustředění pěveckých sborůtermín neurčen
Vánoční koncerty10. 12. 2021 – 11. 12. 2021
Lyžařský výcviktermín neurčen
Česká filharmonie – edukační programytermín neurčen
Ples školy25. 2. 2022
Sbírka na pomoc Ukrajiny

EuDaMuS (hudebně zaměřený projektový den)

Jabloňová fest
14. 3. + 15.3. 2022

16. 3. 2022

29. 5. 2022
Výtvarný kurz30. 5. – 2. 6. 2022
Školní výlety14. 6. – 17. 6. 2022