Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/23
Začátek školního roku 2022/2305. 09. 2022
Podzimní prázdniny26. 10.–27. 10. 2022
Vánoční prázdniny23. 12. 2022–02. 01. 2023
Začátek výuky po prázdninách03. 01. 2023
Konec 1. pololetí (vysvědčení)31. 01. 2023
Pololetní prázdniny03. 02. 2023
Jarní prázdniny20. 02.–26. 02. 2023
Velikonoční prázdniny06. 04. 2023
Konec školního roku30. 06. 2023
Hlavní prázdniny01. 07. 2023–03. 09. 2023
Začátek školního roku 2023/202404. 09. 2023
Čtvrtletní pedagogické rady
1. čtvrtletí07. 11. 2022
2. čtvrtletí16. 01. 2023
3. čtvrtletí10. 04. 2023
4. čtvrtletí19. 06. 2023
Třídní schůzky
1. čtvrtletí07. 09. 2022 (1.–4. ročníky)
08. 09. 2022 (5.–9. ročníky)
2. čtvrtletí09. 11. 2022
3. čtvrtletí03. a 11. 04. 2023 
Ředitelské volno
01. 09.–02. 09. 2022
18. 11. 2022
Den otevřených dveří1. 3. 2023
5. 4. 2023
Zápis do 1. tříd20. 4. 2023
pro ukrajinské žáky1. 6. 2023
Akce školy (konání akcí bude upřesňováno podle aktuální epidemiologické situace)
Cyklistický kurz15. 05.–19. 05. 2023
Soustředění pěveckých sborůtermín neurčen
Vánoční koncerty09. 12. 2022, 10. 12. 2022
Lyžařský výcvik06. 02. 2023–10. 02. 2023
Česká filharmonie – Rudolfinum, hudba G. Gershwina
výběr žáků 2. stupně, odjezd v 7:15, návrat ve 14:00
12. 01. 2023
Ples školy10. 02. 2023
Česká filharmonie – Rudolfinum, hudba I. Stravinského
výběr žáků 2. stupně, odjezd v 7:15, návrat ve 14:00
31. 03. 2023
Jabloňová fest28. 05. 2023
Výtvarný kurz23. 05.–26. 05. 2023
Školní výlety20. 06.–23. 06. 2023