Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/24
Začátek školního roku 2023/244. 9. 2023
Podzimní prázdniny26. 10.–27. 10. 2023
Vánoční prázdniny23. 12. 2023–2. 1. 2024
Začátek výuky po prázdninách3. 1. 2024
Konec 1. pololetí (vysvědčení)31. 1. 2024
Pololetní prázdniny2. 2. 2024
Jarní prázdniny26. 2.–3. 3. 2024
Velikonoční prázdniny28. 3. 2024
Konec školního roku28. 6. 2024
Hlavní prázdniny29. 6. 2024–1. 9. 2024
Začátek školního roku 2024/20252. 9. 2024
Čtvrtletní pedagogické rady
1. čtvrtletí6. 11. 2023
2. čtvrtletí22. 1. 2024
3. čtvrtletí15. 4. 2024
4. čtvrtletí19. 6. 2024
Třídní schůzky
1. čtvrtletí13. 9. 2023 (1.–4. ročníky)
14. 9. 2023 (5.–9. ročníky)
2. čtvrtletí8. 11. 2023 (1.–4. ročníky)
9. 11. 2023 (5.–9. ročníky)
3. čtvrtletí18. 4. 2024 
Ředitelské volno29. 9. 2023
Den otevřených dveří (bude upřesněno)
Zápis do 1. tříd18. 4. 2024 (vč. žáků z Ukrajiny)
Akce školy
Živá knihovna – kariéra 9. ročníky18. 9. 2023
EDUCA – 9. ročníky12.–13. 10. 2023
Zittau 7.A12. 10. 2023
Zittau 7.B19. 10. 2023
Česká filharmonie edukační program, Rudolfinum, výběr žáků II. st.25. 10. 2023
Koncert pro 1. st. – S. Janoušek, Lidové sady3. 11. 2023
Vánoční koncert, aula G TUL15. 12. 2023
16. 12. 2023
Lyžařský výcvik12.–16. 2. 2024
Památník Terezín (dvoudenní akce) – 9. ročníky (výběr)29.–30. 1. 2024
Památník Terezín (jednodenní akce) – 9. ročníky (výběr) 6. 2. 2024
Česká filharmonie edukační program, Rudolfinum, výběr žáků II. st.19. 1. 2024
Dresden – 8.A/B14. 3. 2024
Česká filharmonie edukační program, Rudolfinum, výběr žáků II. st. 21. 3. 2024
Exkurze Berlín – 9. ročníky (výběr)26. 4. 2024
Cyklistický kurz13.–17. 5. 2024
Jabloňová fest26. 5. 2024
Zájezd do Velké Británie – výběr žáků II. st.28. 4.–3. 5. 2024
Absolventský koncert 9.B11. 6. 2024
Výtvarný kurz(bude upřesněno)
Školní výlety19.–25. 6. 2024
Projektové dny
Ekologie – svátek světla – pro žáky 6. ročníku chodících na EKO15. 12. 2023
Jazykový projektový den21. 12. 2023
Den Země – výroba papíru – 8. a 9. ročník18.–19. 4. 2024