Jsme základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Poskytujeme základní a základní umělecké vzdělání pro více jak 500 žáků. Zajišťujeme pro žáky školní stravování a školní družinu. Vedeme 3 pěvecké sbory a 14 hudebních souborů. Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Karlovou v Praze při přípravě budoucích pedagogů.

CO SE DĚJE

Naše škola žije

31
Květen

Absolventský koncert 9.B – pozvánka (+ohlédnutí za návštěvou Národního divadla)

Srdečně Vás zveme na absolventský koncert 9.B v úterý 6. června 2023 od 17:00 v aule budovy G na TUL Budeme se těšit 🙂 Vaše 9.B. Rádi bychom se s…

18
Květen

JABLOŇOVÁ FEST 2023

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,velice rádi bychom vás všechny opět pozvali na tradiční Jabloňová Fest. Vzhledem k rekonstrukci školy se letos koná v Lidových sadech, a to v neděli…

15
Květen

Beseda s pamětnicí holocaustu

S třídami 7.B a 9.A jsme měli 19. dubna výjimečnou příležitost strávit dopoledne z jednou z přeživších holocaustu, paní Michaelou Vidlákovou. Beseda s ní byla jednou z částí programu, který připravila Katedra historie Fakulty…

14
Květen

Fotografické ohlédnutí za výletem do Berlína (28. 4.)

Dne 28. dubna 2023 jsme vyrazili na výlet do Berlína v 5 hodin ráno od naší školy. Jel výběr žáků z 9. tříd.  Exkurzi jsme začali u Bundestagu, sněmu Německa….

11
Květen

Oznámení zápisu pro ukrajinské děti – Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

Žádost o přijetí – Заява про зарахування дитини до початкової школи Žádost o odklad – Заява про відстрочку

VEŘEJNÉ PROJEKTY