Jsme základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Poskytujeme základní a základní umělecké vzdělání pro více jak 500 žáků. Zajišťujeme pro žáky školní stravování a školní družinu. Vedeme 3 pěvecké sbory a 14 hudebních souborů. Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Karlovou v Praze při přípravě budoucích pedagogů.

CO SE DĚJE

Naše škola žije

23
Březen

Krajské kolo soutěže v německém jazyce

Dne 16. 3. 2023 se v DDM Větrník Liberec konalo krajské kolo soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. V kategorii II. A, jež byla určena žákům 8. a…

16
Březen

Dílničky pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. tříd se blíží, proto jsme i v letošním školním roce opět otevřeli dílničky pro předškoláky. Dílničky  probíhají v březnu každou středu od 15 do 16 hodin. Děti…

16
Březen

Péče o zuby v 1.A

Dnes 1. A navštívila paní Palánová, která dětem přednášela, jak by měly správně pečovat o své zoubky. Mimo to se také dozvěděly například: co zubům nejvíce škodí, jak se napravují…

16
Březen

Stavba na Jabloňovce pokračuje

10
Březen

Nabídka sportovního tábora

Zveme Vás na Sportovní příměstský tábor v Liberci. Čeká nás 5 dní plných sportu, pohybu a zábavy, sportovní návštěva a plno novinek. Více info a přihlášky na webu www.taborliberec.cz

ZVEME VÁS

Naše škola žije

VEŘEJNÉ PROJEKTY