Jsme základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Poskytujeme základní a základní umělecké vzdělání pro více jak 500 žáků. Zajišťujeme pro žáky školní stravování a školní družinu. Vedeme 3 pěvecké sbory a 14 hudebních souborů. Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Karlovou v Praze při přípravě budoucích pedagogů.

CO SE DĚJE

Naše škola žije

16
Duben

Hravá matematika

Šesťáci si v hodinách matematiky zkouší různé metody a formy práce. Tentokrát pomocí příkladůna dělitelnost zjišťovali čísla polí k dobarvení QR kódu. Ten je nasměroval na výukové video – úvod dogeometrie na…

16
Duben

Příběhy našich sousedů

Dne 12. 3. 2024 proběhl slavnostní večer projektu Příběhy našich sousedů, do kterého byla zapojena i ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Tým naší školy se skládal z 5 členů – Matěje…

14
Duben

Ukliďme Česko

V sobotu 6.4.2024 uspořádal Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Jabloňová akci v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko s podnázvem Ukliďme Pavlovice. Sešli jsme se v celkovém počtu 28 lidí. Zúčastnili se celé rodiny, ale…

05
Duben

Ředitelské volno (9.-10. 5. 2024)

Bližší informace – viz příloha

05
Duben

Den nanečisto pro předškoláky a jejich rodiče (10. 4. 2024, 9:00-12:00)

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, přijďte se podívat k nám do školy na běžný školní den a nahlédněte do tříd. Děti si vyzkouší být na chvíli školáky a Vy rodiče se…

VEŘEJNÉ PROJEKTY