Jsme základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Poskytujeme základní a základní umělecké vzdělání pro více jak 500 žáků. Zajišťujeme pro žáky školní stravování a školní družinu. Vedeme 3 pěvecké sbory a 14 hudebních souborů. Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Karlovou v Praze při přípravě budoucích pedagogů.

CO SE DĚJE

Naše škola žije

20
Září

Řemesla nejsou OUT

Dne 20. 9. jsme se byli podívat na tradiční akci řemesel na náměstí Dr. E. Beneše. Akci pořádaly 3 střední školy – Střední škola Kateřinky – Liberec, Střední hospodářská a…

13
Září

školní jídelna (telefon mimo provoz)

případné dotazy, odhlášky, přihlášky dotazujte na email: skolni.jidelna@zsjablonova.cz

06
Září

Nabídka kroužků při ZŠ a družině (2023/24)

Kroužky 2023–2024 kroužek vedoucí určeno pro den čas cena za pololetí Kytara Prchal O. zš čtvrtek 7:00-7:45 600 Kč Španělština Rokosová 7.-9. r. čtvrtek 14:15 600 Kč Kroužky při školní…

05
Září

Povinně volitelné předměty ZUŠ – přehled (v příloze)

Vážení rodiče, naši hudbymilovní žáci, i letos máte možnost (a povinnost) navštěvovat hudební aktivity mimo individuální výuku. Vaši vyučující váš seznámí s možnostmi a při výběru vám pomohou. Z předmětů…

31
Srpen

Nový školní rok na ZUŠ – důležité informace

Vážení rodiče, rád bych Vás pozdravil a přivítal Vás v novém školním roce. Naše škola začíná s výukou 4. září. Tento školní rok bude z důvodu probíhající přístavby pro ZŠ a především…

VEŘEJNÉ PROJEKTY