Kariérové poradenství

Kariérový poradce:

  • Mgr. Hana Mandíková

hana.mandikova@zsjablonova.cz

HARMONOGRAM

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

Čtyřleté obory vzdělání:1. termín: (čtvrtek) 13.4.2023
2. termín: (pátek) 14. 4. 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:1. termín: (pondělí) 17. 4. 2023
2. termín: (úterý) 18. 4. 2023
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu
je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: (středa) 10. 5. 2023
2. termín: (čtvrtek) 11. 5. 2023