Kariérové poradenství

Mgr. Tereza Ferdanová

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-14:45 po předchozí domluvě (osobně, e-mail)

Kontakt: tereza.ferdanova@zsjablonova.cz


Úloha kariérového poradce:

 • poradenská činnost při volbě povolání či navazujícího studia (střední škola, víceletá gymnázia a jiné)
 • poradenská činnost pro žáky s předčasným odchodem ze ZŠ
 • komunikace s rodiči a žáky, včetně skupinového poradenství
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Obecné informace:

 • přijímací zkoušky se konají formou písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika
 • přijímací zkoušky mají celostátní podobu a budou se konat ve všech středních školách
 • testování neplatí pro uchazeče o obory s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením
 • ředitelé středních škol mohou stanovit tzv. školní přijímací zkoušky
 • ZŠ žákům potvrzuje přihlášky
 • k potvrzení zájmu uchazeče je zaveden zápisový lístek – možnost změny 2023/2024


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2023/2024

Co zatím víme?

 • možnost podat přihlášku elektronicky
 • 3 přihlášky do prvního kola
 • prioritizace (pevné stanovení pořadí škol v jakém chce být uchazeč do škol přijat)
 • podání přihlášek do 20. 2.
 • zohlednění výsledků předchozího vzdělávání pouze jako možnost
 • nová pravidla pro 2. kolo – více nespecifikováno

Finální podoba není ještě v této chvíli známá.


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2023/2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

1. termín: pátek 12. dubna 2024 
2. termín: pondělí 15. dubna 2024 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. termín: úterý 16. dubna 2024 
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024 
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Střední vzdělávání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná: 

od 2. 1. – 15. 1. 2024

Obory vzdělávání v konzervatoři se talentová zkouška koná:

od 15. 1. – 31. 1. 2024

Obory vzdělávání Gymnázia se sportovní přípravou se talentová zkouška koná:

od 2. 1. – 15. 2. 2024

+ i jednotná přijímací zkouška v termínech uvedených výše


Co nás čeká?

 • 20. 9. ŘEMESLO NENÍ OUT
 • 27. 9. a 3. 10. BESEDA POŘÁDANÁ ÚP 
 • 10. 10. VYBEREŠ SI PROFESI?
 • 12.-13. 10. 2023 EDUCA WEEK
 • BESEDY A EXKURZE U ZAMĚSTNAVATELE ČI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
 • EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE
 • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
 • Dále je možné navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.DŮLEŽITÉ ODKAZY


DOKUMENTY KE STAŽENÍ