Kariérové poradenství

Mgr. Tereza Ferdanová

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-14:45 po předchozí domluvě (osobně, e-mail)

Kontakt: tereza.ferdanova@zsjablonova.cz


Úloha kariérového poradce:

 • poradenská činnost při volbě povolání či navazujícího studia (střední škola, víceletá gymnázia a jiné)
 • poradenská činnost pro žáky s předčasným odchodem ze ZŠ
 • komunikace s rodiči a žáky, včetně skupinového poradenství
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Obecné informace:

 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematiky
 • testování neplatí pro uchazeče o obory s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením
 • ředitelé středních škol mohou stanovit tzv. školní přijímací zkoušky
 • ZŠ žákům potvrzuje tištěné přihlášky


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2023/2024

 • přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se řídí stávající úpravou školského zákona – v písemné podobě
 • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (podání přihlášek do 30. 11. 2023)
 • ti, co podávají přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a zároveň následně k 20. 2. 2024 podají elektronicky přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, uvedou do elektronické přihlášky i ty předchozí školy s talentovou zkouškou, pokud už tam nebudou vloženy střední školou a mohou upravit pořadí 
 • přihlášky do oboru bez talentové zkoušky – pravděpodobně 3 způsoby (tištěné, elektronický výpis, elektronické), přihlášky bude možné podat v termínu od 1. do 20. února 2024
 • celkově až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky 
 • prioritizace (pevné stanovení pořadí škol v jakém chce být uchazeč do škol přijat)
 • odvolání – již nebude platit, všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů 
 • vzdání se přijetí v 1. kole – pokud uchazeč nechce na přijatou školu nastoupit, měl by se vzdát přijetí (zříká se přijetí v 1. kole); tímto krokem se uvolní místo v daném oboru do 2. kola

Soubory ke stažení:


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2023/2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

1. termín: pátek 12. dubna 2024 
2. termín: pondělí 15. dubna 2024 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. termín: úterý 16. dubna 2024 
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024 
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Střední vzdělávání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná: 

od 2. 1. – 15. 1. 2024

Obory vzdělávání v konzervatoři se talentová zkouška koná:

od 15. 1. – 31. 1. 2024

Obory vzdělávání Gymnázia se sportovní přípravou se talentová zkouška koná:

od 2. 1. – 15. 2. 2024

+ i jednotná přijímací zkouška v termínech uvedených výše


Co nás čeká?

 • 20. 9. ŘEMESLO NENÍ OUT
 • 27. 9. a 3. 10. BESEDA POŘÁDANÁ ÚP 
 • 10. 10. VYBEREŠ SI PROFESI?
 • 12.-13. 10. 2023 EDUCA WEEK
 • BESEDY A EXKURZE U ZAMĚSTNAVATELE ČI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
 • EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE
 • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
 • Dále je možné navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.DŮLEŽITÉ ODKAZY


DOKUMENTY KE STAŽENÍ