Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Kariérové poradenství

Kariérový poradce:

  • Mgr. Hana Mandíková

hana.mandikova@zsjablonova.cz

HARMONOGRAM

31. ledna 2021 /31. října 2020/* stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů a termínů konání přijímacích zkoušek

1. března 2021 /30. listopadu 2020/* odevzdání přihlášky řediteli střední školy

12. dubna a 13. dubna 2021 konání jednotné zkoušky – čtyřleté obory

14. dubna a 15. dubna 2021 konání jednotné zkoušky – víceletá gymnázia

Pozn. Čtyřleté obory jednotnou přijímací zkoušku povinně neplní – ředitel střední školy oznámí do 8.3. 2021 konání školní přijímací zkoušky