Družina

Informace aktualizované ke školnímu roku 2020 / 2021

Základní informace

Provoz školní družiny6:30 – 17:00 hodin (ráno příchod do 7:30 hodin, potom se škola zamyká)
vyzvedávání dětí do 13:45, poté až v 15 hodin 
Platba školní družiny:přes účet (1000,- Kč / pololetí)
Telefon:731 400 173

Vychovatelky

Ivana Kyseláková

vedoucí vychovatelka

e –mail : ivana.kyselakova@zsjablonova.cz

Adéla Merunková

e – mail: adela.merunkova@zsjablonova.cz 

Jitka Štefkovičová

e – mail: jitka.stefkovicova@zsjablonova.cz 

Jana Horáková

e – mail: jana.horakova@zsjablonova.cz 

Oksana Kopecká

e – mail: oksana.kopecka@zsjablonova.cz 

Bc. Vendula Peluňková

e – mail: vendula.pelunkova@zsjablonova.cz 

Seznam kroužků ŠD ve školním roce 2022 / 2023

Pondělí – Logopedie (200kč/pololetí)

Úterý – Výtvarný kroužek (400kč/pololetí)

Čtvrtek – Taneční kroužek (200kč/pololetí)

Čtvrtek – Plstění (400kč/pololetí)

Dokumenty