JDEME DO 1. TŘÍDY NA ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ V LIBERCI

Sobota, 17 února, 2024
Martin Adamec

JDEME DO 1. TŘÍDY NA ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ V LIBERCI

Od středy 13. 3. 2024 – Dílničky pro budoucí prvňáčky

Od 13. března vždy ve středu od 15:00 hodin do 16:00 hodin nabízíme pro Vaše děti odpolední dílničky, které povedou naše paní učitelky (viz. plakátek)

Středa 13. března 2024      3,2,1 …start

Středa 27. března 2024      Notování

Středa   3. dubna  2024      Zvířátka

Přihlášení na dílničky a další informace  na e-mailové adrese: regina.matuskova@zsjablonova.cz

Ve středu 13. března v 15:10 hodin  Setkání rodičů předškoláků s vedením školy

Seznámíme Vás s organizací zápisu, s  pravidly přijímání dětí do 1. tříd ZŠ i ZUŠ, povíme Vám o naší škole a zodpovíme Vaše dotazy.

Středa 20. 3. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin – Seznámení se školou formou her

Děti si hravou formou vyzkoušejí předměty, které je ve škole čekají.  Ve třídách na ně budou čekat naši starší žáci, se kterými si děti společně s Vámi rodiči mohou vyzkoušet své dovednosti napříč předměty. Můžete s dětmi přijít kdykoliv v uvedeném čase, nejlépe do 16:30, aby si děti stihly třídy projít.

Ve středu 10. dubna od 9:00 do 12:00 hodin – Den nanečisto pro předškoláky a jejich rodiče

Přijďte se podívat k nám do školy na běžný školní den a nahlédněte do tříd. Děti si vyzkouší  být na chvíli školáky a Vy rodiče se seznámíte s učiteli, metodami jejich práce a všichni společně okusíte atmosféru školy.

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA HUDEBNÍ VÝCHOVY – konzultace před nástupem do školy

Kromě běžných tříd nabízíme také pro Vaše děti možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou  hudební výchovy, na které navazuje výuka ZUŠ přímo v budově školy.  Pokud byste měli zájem o zařazení dítěte do této třídy, nabízíme možnost  konzultace ještě před běžným dubnovým zápisem. Nejedná se o přijímací zkoušku nebo přezkoušení. Vaše dítě zazpívá písničku dle vlastního  výběru, nejlépe lidovou a Vy budete mít možnost zeptat se na vše potřebné  v souvislosti s výukou v této třídě a následně na ZUŠ. Vyberte si z nabízených  termínů  a zavolejte na telefonní číslo 733 143 195 a domluvte si schůzku.  

Těšíme se na setkání s Vámi i Vaším dítětem v jednom z těchto dní:

STŘEDA:

20. března | 3. dubna | 10. dubna vždy à 15*30 – 17*00

ČTVRTEK:

21. března | 4. dubna | à vždy 15*30 – 17*00

 Zápis do 1. tříd

Čtvrtek 18. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin

Sledujte prosím naše webové stránky pro více informací – www.zsjablonova.cz

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ.