Školní knihovna

ÚVODNÍ SLOVO

Od roku 2023 si plníme přání, tím je vdechnout školní knihovně nový život. Snažíme se o moderní kabát, aby knihovna oslovila co největší skupinu odběratelů a aby se stala běžnou součástí hodin českého jazyka. Pravidelně se na hodinách paní učitelky Kolmanové konají burzy knih, kde se představí nově příchozí knihy a žáci plní různé úkoly. O hodinách literatury si společně povídají o klíčových dovednostech, kterými čtením obohacujeme soukromý i budoucí profesní život. Jakmile se přestěhujeme zpět na budovu v ulici Jabloňová, knihovna bude pravidelně otevřená i v odpoledních hodinách, které využijeme pro čtenářské dílny. Sledujte společně s námi, jak se nám toto přání z roku 2023 daří plnit :).