Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Školská rada + SRPDŠ

VOLBY ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Volba zástupců do Školské rady z řad pedagogických pracovníků se uskutečnila dne 21. 10. 2019. 

Byl zvolen Mgr. Martin Adamec.

Volba zástupců do Školské rady z řad rodičů se uskutečnila dne 23. 10. 2019.

Byl zvolen Petr Dolejš.

Zřizovatel svého zástupce zatím nejmenoval.

Členové volební komise:

Mgr. Jana Loudová

Mgr. Nikol Kasková

Mgr. Pavel Berka

V Liberci 24. 10. 2019
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy
Mgr. Andrea Gardoňová
Ing. Otakar Burgr
PaedDr. Jan Prchal