Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Školská rada + SRPDŠ


ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Za zřizovatele: 

Mgr. Andrea Gardoňová 

Ing. Jana Červená

Za zákonné zástupce:

Martina Beneová

Petr Dolejš

Za pedagogické pracovníky:

PaedDr. Jan Prchal

Mgr. Martin Adamec (předseda školské rady)


Dokumenty