Kontakty

Základní škola a Základní umělecká škola,
Liberec, Jabloňová 564/43,
příspěvková organizace

Jabloňová 564/43, 460 01, Liberec 12

IČO: 65642350
Telefon: 733 143 194
E-mail: sekretariat@zsjablonova.cz
Datová schránka: hs2mjhv
Webové stránky: www.zsjablonova.cz

Odloučené pracoviště 5.–7. ročník:
Mařanova 650, 463 12 Liberec XXV – Vesec
telefon: 485 354 633

Ředitelka školy: Mgr. Iva Havlenová
Zástupce pro 1. stupeň: Ing. Miloš Miler
Zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Martin Adamec
Zástupce pro ZUŠ: PaedDr. Jan Prchal
Sekretariát: Eliška Andrlová, Renata Kotrčová

GDPR pověřenec: Ing. Mgr. Petra Pavelková; tel.: + 420 777 072 276
e-mail: poverenec@zsjablonova.cz