Užitečné informace

Pomoc občanům Ukrajiny

https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine


Projekt Kraje pro bezpečný internet – www.kpbi.cz

Informace o projektu

Mobily, počítače a internet se staly v posledních letech naprosto samozřejmou součástí životů většiny z nás. Usnadňují nám život, můžeme díky nim bez problémů komunikovat s lidmi po celém světě, nakupovat z pohodlí obývacího pokoje, vzdělávat se, bavit se. 

S novými technologiemi se musíme naučit zacházet, a to nejen po stránce manuální, ale především po stránce mentální. Musíme se učit odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji. Musíme se učit, co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme se učit zodpovědnému chování v kybersvětě a musíme tomu učit i naše děti.

Doporučujeme proto navštívit webovou stránku projektu, kterou škola využívá i ve výuce k tématu Bezpečný internet – informatika 1. stupeň.


Dětské krizové centrum (Praha)

Pomáhá ohroženým dětem a dospívajícím. Má celorepublikovou působnost. Je možné zavolat, napsat nebo se objednat, přijít. Věnuje se i prevenci.

https://www.ditekrize.cz/prevence/


Duševní zdraví ve školách

NOVÝ PŘEHLEDNÝ WEB. CO VŠECHNO TU NAJDETE?
Web dusevnizdravi.edu.cz je informační křižovatkou, nabízí jak pomoc při akutní intervenci ve školách, tak i doprovodné materiály, které tematiku duševního zdraví dále rozvíjejí. 

Je určen ředitelům, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, ale také rodičům a vůbec všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách. Web je společným projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Národního pedagogického institutu České republiky a Národního ústavu duševního zdraví.