Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Naše soubory

Koncerty a vystoupení

O nás

Na základě vládou ČR zveřejněných opatřeních proti šíření onemocnění COVID – 19, dochází od pondělí 4. 1. 2021 (včetně) k omezení provozu základních škol, přičemž prezenční výuka (tzn. osobní přítomnost) pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol zůstává zachována. Pro ostatní žáky je povinné distanční vzdělávání. Více informací naleznete v žákovské knížce.

!!! Školou určenou pro výkon péče o děti do věku 13 let byla vybrána Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace; adresa: ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec.

Kontakt: Stanislava Koželuhová – email: kozeluhova@zs5kveten.cz  telefon: 734 234 105

Obědy zajištěny, s sebou svačiny, přezůvky a věci na ven. Učení a instrukce od pedagogů vítány.

Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogickými pracovníky základních a středních škol nezbytnými pro zajištění distanční výuky.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, 

tento prapodivný rok 2020 se nám pomalu nachyluje ke svému konci. Bohužel nemáme možnost se setkat osobně, jak jsme zvyklí na našich vánočních akcích, proto nám  dovolte popřát Vám alespoň touto cestou. 

Přejeme Vám klidný zbytek adventu a krásné Vánoce strávené  s Vašimi nejbližšími. Do nového roku 2021 přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a co nejméně starostí. 

Zaměstnanci  ZŠ a ZUŠ Jablońová

Vážení rodiče,

s výukou končíme tento pátek 18. 12. 2020, výuka bude časově probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina je také v běžném provozu.

Dny 21. a 22. 12. 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu, takže můžete čerpat ošetřovné. 

23. 12. 2020 jsou již běžné vánoční prázdniny. 

Návrat do školy po prázdninách bude 4. 1. 2021. Nastupují všichni žáci 1. stupně  a 9.A, 9.B. Z rotující skupiny nastupuje 7. B, 8.A, 8.B, 8.C. 

Iva Havlenová, ředitelka školy

Obnovení prezenční výuky

Vážení rodiče,

jsem velmi ráda, že Vám mohu oznámit další uvolňování opatření v rámci škol.

Základní umělecká škola

Od 25. 11. 2020 vyučuje ZUŠ prezenční formou tzv. „jeden na jednoho“,  nevyučuje se skupinová a souborová výuka, sborový zpěv.

Základní škola

Dne 30. 11. 2020 nastupují k běžné výuce do školy všichni žáci 1. stupně a 9. třídy. Zbytek 2. stupně se bude střídat po týdnu.

V týdnu od 30. 11.: celý 1. stupeň, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 9. A, 9. B.

V týdnu od 7. 12.: celý 1. stupeň, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B 

Školní družina 

Bude pro žáky 1. stupně fungovat v běžném režimu v souladu s preventivními opatřeními (rozestupy, nemíchání tříd, roušky).

Školní jídelna

S nástupem většiny tříd do školy (od 30. 11.) je opět obnoven systém automatické objednávky oběda pro plátce z účtu, tzn., že si obědy nemusíte aktivně nahlašovat, jsou objednány.

V rámci distanční výuky lze čerpat oběd do jídlonosiče.

Podrobnější informace k organizaci najdete v žákovských knížkách.

Těšíme se, že se opět setkáme s Vašimi dětmi přímo ve škole a školní život se alespoň částečně začne vracet do běžných kolejí…

Iva Havlenová, ředitelka školy

Vážení rodiče a žáci, omlouváme se za komplikace spojené s webovými stránkami, které jsou v současné době napadené virem. Ten odkazuje na domnělou anketu. Především doporučujeme neotvírat příslušné odkazy a „avízované soutěže“ se neúčastnit. 

Chtěli jsme Vám i sobě nadělit pod stromeček nové webové stránky. Pracovali jsme na nich od září, avšak poslední události uspíšily proces jejich tvorby a dokončení. Dovolujeme si představit vám je s předstihem. Ještě nejsou zcela kompletní, ale v následujícím období (do konce kalendářního roku) je budeme ladit a doplňovat vše potřebné tak, aby nám všem sloužily. Těšit se můžete na mnoho nových funkcí a vlastností. Postupně vás s nimi budeme seznamovat. 

Děkujeme za pochopení.

Foto, Video, Audio