Jídelna

24. března 2023

Polévka: Brokolicová

alergeny

Oběd 1: Čufty v rajské omáčce, těstoviny, černý čaj s citronem, voda

alergeny

Oběd 2:

alergeny

27. března 2023

Polévka: Fazolová bílá

alergeny

Oběd 1: Kuřecí čína, rýže, zelenina, mošt, voda

alergeny

Oběd 2:

alergeny

28. března 2023

Polévka: zeleninová s vepřovým masem a těstovinami

alergeny

Oběd 1: Šišky s mákem, ochucené mléko, voda

alergeny

Oběd 2: Šišky. zelí, šunka, cibulka, ochucené mléko, voda

alergeny

29. března 2023

Polévka: Drožďová se zeleninou

alergeny

Oběd 1: Vepřový plátek na bylinkách, tarhoňa, mrkvový salát, sirup, voda

alergeny

Oběd 2:

alergeny

30. března 2023

Polévka: Hovězí se zeleninou a rajským kapáním

alergeny

Oběd 1: Hovězí guláš, houskový knedlík, ovocný čaj, voda

alergeny

Oběd 2:

alergeny

31. března 2023

Polévka: Celerová

alergeny

Oběd 1: Rybí filé na zelenině (mrkev, hrášek, kukuřice, smetana), brambory, citronáda, voda

alergeny

Oběd 2:

alergeny


KONTAKTY
Vedoucí jídelny: Karel Šubrt
tel.: 739 589 371
e-mail 1: skolni.jidelna@zsjablonova.cz
e-mail 2: karel.subrt@zsjablonova.cz
č.ú.: 6468632/0800

Informace pro rodiče žáků

Ve školním roce 2022 / 2023 bude realizováno stravování na dvou místech, ve školní jídelně ZŠ Jabloňová a v náhradní budově ve Vesci, kde bude probíhat výuka vybraných ročníků během rekonstrukce školy. Podrobnosti jsou bohužel stále v jednání. Sledujte prosím informace na webových stránkách školy.

Ve školní jídelně (ZŠ Jabloňová) obědy vaříme – nejsou dováženy z centrálních jídelen. Paní vychovatelky pomáhají a radí při čipování u dětí nižších ročníků. Jídelníček na 2 týdny je na webových stránkách školy a dále pak na www.strava.cz. Rodiče tak mohou s dětmi konzultovat volbu oběda a oběd i objednat či odhlásit z domova – v případě, že si nechají zprovoznit internetové objednávání – bezplatně – je pouze nutné uvést Váš e-mail, kam Vám budou zprávy docházet.

Ceny obědů

Z důvodů změn v cenách vstupních komodit a jiných nákladů jsme nuceni upravit ceny obědů v platnosti od 1. září 2022.

Ceny obědů pro děti, které budou navštěvovat ve školním roce 2022 / 2023 jídelnu v ZŠ Jabloňová.

Cena za jeden obědMěsíční záloha (20 x)
7 – 10 let30,- Kč 35,- Kč700,- Kč
11 – 14 let32,- Kč 37,- Kč740,- Kč
15 a více let35,- Kč 40,- Kč800,- Kč

Ceny obědů pro děti, které budou navštěvovat ve školním roce 2022 / 2023 jídelnu v náhradní budově ve Vesci.

Cena za jeden obědMěsíční záloha (20 x)
7 – 10 letv jednání v jednání
11 – 14 let v jednání v jednání
15 a více let v jednání v jednání

Věk strávníka je počítán dle školního roku. Ve školním roce (1. 9. – 31. 8. následujícího roku), ve kterém dítě dosáhne hraničního věku (10 a 15 let), je posunuto od začátku tohoto roku do vyšší kategorie a tím i zvýšené platby.

Placení obědů 

Převodem z účtu – číslo účtu školy a výše zálohy je na přihlášce.

Při platbě je vždy nutno uvést variabilní symbol Vašeho dítěte. Ve zprávě pro příjemce uvádějte příjmení a jméno dítěte. Toto je důležité pro zaúčtování a správné přiřazování plateb, zvláště pokud má majitel účtu více dětí přihlášených ke stravování, nebo jiné příjmení než dítě. (10 x výše částky dle věkové kategorie). První platba do 31. 8. Nutno zakoupit čipovou kartu v hodnotě 250,- Kč, nebo čip v hodnotě 115,- Kč.

Odhlašování obědů 

  • Předchozí pracovní den na www.strava.cz do 14:15 hod.
  • telefonicky na čísle 739 589 371 nejpozději do 8.00 hod
  • e-mailem na adrese skolni.jidelna@zsjablonova.cz. nejpozději do 8.00 hod
  • V době nemoci odhlašování do 8.00 hod. – první den lze oběd vyzvednout v době od 11.30 hod. do 11.45 hod., ostatní dny odhlásit. Neodhlášené zaplacené obědy propadají podle zák. 561/2005 Sb. Oběd lze první den odebrat, pak lze zakoupit za plnou cenu. Do kategorií jsou strávníci zařazováni podle data narození dle vyhl. 107/2005 Sb
  • Po 8.00 hod. se již odhlášky nepřijímají.

Další informace

V případě, že Vaše dítě ukončí stravování ve škole, či dojde k jiné změně oproti prvotnímu zadání do rejstříku strávníků (adresa, číslo kontaktního telefonu či říslo bankovního účtu), je toto NUTNÉ NEPRODLENĚ ohlásit vedoucímu školní jídelny. Předejdete tak nejasnostem v objednávání a vyúčtování stravného.

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku nebo při ukončení docházky tzv. „vratkou“ na účet.

Podrobnosti k internetovému objednávání 

Školní jídelna je vybavena programovým vybavením pro zlepšení a zjednodušení evidence plateb stravného (internetová banka) a objednávání či odhlašování obědů přes internet. Pro řádné fungování těchto programů je nezbytně nutné, aby každý strávník měl přiděleno své specifické a samojediné číslo, které slouží jako variabilní symbol při platbě stravného z účtu, zároveň je vstupním kódem (heslem) pro internetové objednávání na www.strava.cz.  

Platbu provádějte ke stanovenému datu splatnosti, které musí být nejpozději 20 dne v měsíci na následující měsíc (zálohově). Pokud nezadáte ke své platbě přidělený variabilní symbol, platba nebude programem akceptována !!! 

Podrobný postup pro zavedení variabilního symbolu a aplikace objednávání po internetu 

Ve své bance přidejte k platbě stravného variabilní symbol, který je pro každého strávníka jediný. Pro Vaše dítě XXXXXXXXXXXXXX je tento variabilní symbol YYYYY.

Máte-li zájem o internetové objednávání, vyplňte čitelně část přihlášky pro internetové bankovnictví a objednávání. Po odevzdání Vám bude následně zaslána zpráva na Vaši e-mailovou adresu. 

Po obdržení zprávy o zpracování Vašich dat na Vámi sdělenou e-mailovou adresu je před vstupem do www.strava.cz.  nutno vyčkat  minimálně 24 hodin !!!!!!!

Vstup do programu : zadejte nejprve číslo zařízení ( 4423 ), pak uživatelské jméno (bude Vám vydáno) a poté heslo XXXX, které Vám bude také  vydáno a zároveň se stává variabilním symbolem Vašeho dítěte. Potvrdíte a můžete objednávat, kontrolovat odběr, odhlašovat atd.

ALERGENY