Školní metodik prevence


Warning: Undefined array key "file" in /data/web/virtuals/243216/virtual/www/wp-includes/media.php on line 1675

Warning: Undefined array key "file" in /data/web/virtuals/243216/virtual/www/wp-includes/media.php on line 1675

Školní metodici prevence:

Mgr. Lucie Jirkovská – 1. a 2. stupeň, lucie.jirkovska@zsjablonova.cz

Mgr. Draga Schwertnerová – 2. stupeň, draga.schwertnerova@zsjablonova.cz

Děti, které navštěvují ZŠ, patří v oblasti rizikového chování k velmi ohrožené skupině. Je proto velmi důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Z tohoto důvodu naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování, a to sama svými dostupnými prostředky, a dále ve spolupráci s místními organizacemi. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit.


Mohlo by se hodit:

Materiály zpracoval Odbor vzdělávání, výzkumu a projektů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (informoval JUDr. Milan Fára, odbor prevence kriminality).

Dále doporučujeme:

Nevypusť duši – web https://nevypustdusi.cz/