Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence:

Mgr. Lucie Jirkovská, lucie.jirkovska@zsjablonova.cz

Děti, které navštěvují ZŠ, patří v oblasti rizikového chování k velmi ohrožené skupině. Je proto velmi důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Z tohoto důvodu naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování, a to sama svými dostupnými prostředky, a dále ve spolupráci s místními organizacemi. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit.


Aktuálně

V návaznosti na současnou složitou situaci ve školství, kdy probíhá kombinace distanční a prezenční výuky, tráví děti více času doma v online prostředí. Níže naleznete doporučení a materiály týkající se bezpečného pohybu v kyberprostoru. Materiály zpracoval Odbor vzdělávání, výzkumu a projektů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (informoval JUDr. Milan Fára, odbor prevence kriminality).

Dále doporučujeme:

Nevypusť duši – web https://nevypustdusi.cz/