Workshop Nativity s 6.A

Středa, 27 března, 2024
Pavlína Kolmanová

V pátek 22.3. měla třída 6.A jedinečnou příležitost se ponořit do světa africké kultury během workshopu Nativity v rámci výtvarné výchovy. Doprovod jim dělaly paní učitelka K. Hertíková a A. Plíhalová. Pod vedením lektorky se seznámili s cyklem velkoformátových obrazů Denisy Smetanové, inspirovaných její cestou po jihozápadní Africe. Prozkoumali život domorodých kmenů a reflektovali střet dvou světů – původního a moderního. Během prohlídky výstavy si připravili skicu pro vlastní tvorbu, doplněnou pastelovou kresbou a textilní koláží. Inspirací jim byly fotografie z cest autorky. Na závěr se zapojili do tvorby společného díla, které bude vystaveno v Paláci Liebieg jako součást výstavy Denisy Smetanové – NATIVITY v Galerii Johann. 

Klára Hertíková