Uzavření školy od 1. 3. 2021

Středa, 10 března, 2021
Martin Grobár

Vážení rodiče, 

od 1. 3. 2021 jsou uzavřeny základní školy. I nadále můžete využít stravování Vašich dětí formou odběru oběda do jídlonosičů (více informací podá pan Karel Šubrt, vedoucí školní jídelny).

Podrobné obecné  informace k uzavření škol naleznete na odkazu MŠMT: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna