Slovo na závěr

Čtvrtek, 23 června, 2022
Martin Adamec

Vážení rodiče a žáci – mladí muzikanti,

rád bych se s Vámi jménem pedagogů a vedení ZUŠ rozloučil a popřál vám klidné a příjemné léto.

Letošní školní rok byl opět poněkud nestandardní – trápila nás omezení ve vazbě na covidovou pandemii a také nejistota, jak to bude se slibovanou přístavbou naší školy a jejím případným přemístěním. Přesto se nám podařilo uskutečnit některé tradiční akce, žáci byli úspěšní v soutěžích a koncertní život se opět rozeběhl.

Základní informace již podala paní ředitelka, já doplním podrobnosti, které se týkají výuky ZUŠ. Výuka ZUŠ bude probíhat zcela normálně, tak, jak jste zvyklí, ovšem s ohledem na výuku ZŠ. Žáci 1. až 4. tříd a středoškoláci budou mít výuku v budově v Jabloňové ulici jako dosud. Žáci 5. až 9. tříd budou mít výuku ve Vesci po skončení výuky ZŠ. Žákům, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti školy v Jabloňové, umožníme výuku zde, ovšem později odpoledne. Sborový zpěv budeme vyučovat ve Vesci, souborová hra bude v Jabloňové.

Věřte, že vedení i pedagogický sbor udělá maximum, aby úroveň výuky po dobu přístavby neutrpěla. To se nepodaří bez pochopení a vstřícnosti rodičovské veřejnosti i samotných žáků, zejména při sestavování rozvrhů. Pro tuto chvíli je to vše, ještě jednou přejeme pěkné léto a – Jabloňovka jede dál!

PaedDr. Jan Prchal