školní jídelna (telefon mimo provoz)

Středa, 13 září, 2023
Martin Adamec

případné dotazy, odhlášky, přihlášky dotazujte na email: skolni.jidelna@zsjablonova.cz