Preventivní program: NETOLISMUS

Pátek, 19 ledna, 2024
Pavlína Kolmanová

Tento týden proběhla na naší škole osvěta v rámci prev. programu od Městské policie Liberec na téma Netolismus. Hlavním tématem přednášky, kterou vedla paní ml. insp. Bc. Michaela Bittnerová, byla závislost na virtuálních drogách, mezi které patří PC hry, sociální sítě a televize. Program poskytl studentům pohled do světa, který může být zákeřný, pokud se nevěnuje dostatečná pozornost chování dětí na internetu. Mezi další klíčová témata, která se probírala, jmenujme: bezpečné pohybování na internetu a sociálních sítích; rizika, spojená s nebezpečím sdílení příliš osobních informací a možné následky šikanování nebo zneužívání online. Přednáška zahrnula také praktickou část, ve které byl představen konkrétní případ z praxe policie. Věříme, že tato iniciativa přispěje k vytváření odpovědné a bezpečné komunity mezi žáky.

Klára Hertíková