Prázdninové přání

Sobota, 1 července, 2023
Martin Adamec

Děkujeme Vám všem za další krásný školní rok. Přeje Vám co nejhezčí léto a těšíme se opět 4. září na viděnou.

Vaše ZŠ a ZUŠ Jabloňová