Povinně volitelné předměty ZUŠ – přehled (v příloze)

Úterý, 5 září, 2023
Jan Prchal

Vážení rodiče, naši hudbymilovní žáci,

i letos máte možnost (a povinnost) navštěvovat hudební aktivity mimo individuální výuku.

Vaši vyučující váš seznámí s možnostmi a při výběru vám pomohou. Z předmětů povinně volitelných si vyberete jeden – nic vám ale nebrání jich navštěvovat více. Předměty (vyjma symbolického poplatku za sborový zpěv) poskytujeme zdarma. Termíny zkoušek sboru a souborů se nemění a nekolidují s výukou ZŠ ani výukou individuální. Přeji radost z muzicírování! Začínáme již tento týden!

Jan Prchal

4. září 2023