Ohlédnutí za exkurzí 9.B na Příbramsko (28. 6.)

Sobota, 1 července, 2023
Martin Adamec

Dne 28. 6. se třída 9.B vydala na svůj poslední výlet na této škole.

První zastávkou byla Vojna u Příbrami, kde se nachází muzejní expozice věnovaná obětem komunismu. Nejprve jsme v památníku zhlédli film, který shrnul nástup komunismu v Československu a celá padesátá léta. Následovala poutavá komentovaná prohlídka, která nás provázela areálem tábora a zanechala v nás hluboký a trvalý zážitek.

Druhou zastávkou byla židovská synagoga v městě Březnici na Příbramsku. Památka se nachází v centru židovské čtvrti a v tomto autentickém prostředí pan učitel Adamec vedl zajímavý výklad o osudu Židů zde žijících za druhé světové války. Upozornil také na centrální umístění synagogy a střídání architektonických stylů nejen v židovském ghettu. Naše kroky nás dále vedly k zámku v Březnici, kde žáci pozorovali prolínání slohů a pojmenovali typické znaky pro gotiku a renesanci.

Po téměř 400 km na silnici a mnoha zážitcích jsme se večer vrátili zpět do Liberce. Velice děkujeme panu řidiči za krásnou a bezpečnou jízdu.

Pavlína Kolmanová

Cesta na Příbramsko byla plynulá s výjimkou průjezdu Prahou
Zbytky „pracovního“ tábora (lágru) Vojna u Příbrami
Na náměstí v Březnici
Synagoga v bývalém židovském ghettu v Březnici
Bývalé židovské ghetto v Březnici
Zámek v Březnici
Závěrečné krátké posezení v cukrárně před odjezdem zpět domů do Liberce
Tak snad zase někdy na viděnou… 🙂