Evropský den hudby

Úterý, 22 března, 2022
Martin Grobár

Ve středu 16. 3. 2022 naše škola realizovala celoškolní projektové vyučování zaměřené na propojení běžné výuky s hudbou.. Tímto jsme se připojili k dalším více než 50 školám, které oslavily nově ustanovený den hudebního vyučování, EuDaMus.
Jako škola s dlouhou tradicí rozšířené výuky hudební výchovy jsme pojali tento den velkolepě. Vyučující vytvořili nové předměty, žáci se do nich posléze zapisovali a v tento den je mohli absolvovat. Nabídka předmětů byla pestrá a široká. Od výlučně hudebních, jako je např. výroba netradičních hudebních nástrojů, tancování, hra v orchestru a školní kapele, až po předměty propojující hudbu s matematikou, výtvarnými kreacemi, výukou cizích jazyků nebo fyzikou.
Na jednotlivých kurzech se potkávali žáci napříč ročníky (od třetího až po devátý) a mohli se tak lépe poznat v neformálních aktivitách. Všude byla příjemná atmosféra a bylo skutečně patrné, že se všichni těší na realizaci svého „předmětového výběru“.
Závěr projektového dne byl zakončen prezentací výstupů jednotlivých kurzů v tělocvičně. Po dlouhé době jsme se tak mohli setkat ve větším počtu – po covidovém období to byl osvěžující zážitek a připomínka návratu do „normálu“. Některá představení byla nacvičená a některá se spontánně tvořila až na místě.
45 minut v tělocvičně uběhlo jak voda a my se poté přesunuli do jídelny na slavnostní hudební menu. Pan vedoucí Karel Šubrt připravil speciální názvy jídel, takže jste si mohli naservírovat třeba Vojenský pochod Bedřicha Smetany nebo polévku Z českých luhů a hájů. Pro nezasvěcené: masové koule s těstovinami a rajskou omáčkou a bramboračka s houbami….
Namísto závěru tak můžeme přidat konstatování, že se celý projekt, den hudební výchovy, vydařil. Krom hudebních zážitků si všichni odnášíme novou zkušenost s celoškolní projektovou výukou a příjemný pocit ze vzájemné inspirace a sdílení vlastních prožitků a zkušeností. Těšíme se na EuDaMus 2023!

Děkujeme všem vyučujícím, zvláště pak těm, kteří se na realizaci projektu významně podíleli:

Věrka Soukupová, Jana Škaloudová, Ivana Gambová, Ondřej Prchal, Josef Knížek, Jan Prchal a Martin Grobár.