Beseda s Policií ČR

Úterý, 23 ledna, 2024
Pavel Berka

Žáci 2., 3. a 4. ročníků dne 23. ledna absolvovali besedu se zástupci Policie ČR. Společně si povídali o integrovaném záchranném systému, bezpečné cestě do školy a vhodném chování při kontaktu s cizím člověkem. Následně zhlédli videa s danou tématikou a seznámili se s policejním vybavením. Beseda byla velmi zajímavá.