Vítejte na mém rozcestníku

  • Vyučované předměty: HV, Inf, Ma, Fy, Carolla 1
  • Kontakt: grobar@zsjablonova.cz
  • Třídní učitel: 7A

Rozcestník pro e-learningové vyučování žáků v období preventivního zavření školy v souvislosti s opatřením proti šíření nemoci COVID-19.

I. týden (16. – 20.3.2020) všeobecné informace:

  • Zjistit možnosti e-learningové komunikace prostřednictvím třídních učitelů
  • Prezentovat první sérii učebních materiálů a zadat práci
  • Seznámit se systémem hodnocení a práce v nadcházejícím období
  • Zkušební provoz různých druhů e-learningových nástrojů
  • Konstrukce e-learningových materiálů (Google Učebna, Moodle, web aj.)

HV 2B

[17.3.] Vážení rodiče, budu pro vás a děti v následujícím období připravovat především pracovní listy. Hledám nyní možnost, jak zajistit oboustrannou komunikaci a rád bych využil možnosti současné technologie. Vydržte prosím, nastavujeme, registrujeme a ověřujeme všechny dostupné možnosti. Sledujte prosím pravidelně tyto stránky, kde se dozvíte další informace.

TýdenUčební materiályPracovní listy
1. (od 16. 3.)Oktávové polohy
Nota s tečkou

HV 6B

[17.3.] Milí žáci, v současné době probíhá příprava e-learningového kurzu HV, prostřednictvím kterého budeme moci získat mnoho nových dovedností. Komunikaci jsme nyní přesunuli do e-mailu, kde probíhá domluva. Věnujte jí prosím větší pozornost, abychom co nejdříve mohli zahájit novou etapu vašeho vzdělávání. 🙂


HV 1A

Materiál se připravuje


HV 6A

Materiál se připravuje


HV 7A

Materiál se připravuje


HV 9A

Materiál se připravuje


MA 7A

Téma: měřítko mapy, kartézská soustava souřadnic
Úroveň: prohlubování dovedností, opakování

Žáci stáhnou následující soubor s pracovními listy a zadané úkoly vyplní do svého sešitu. Kontrolu práce mohu provádět až po ukončení uzavření škol, nebo průběžně umožněním sdílení skenu nebo vyfocení práce žáků. Pokud tak učiníte do čtvrtka, budu práci hodnotit a zapíši do ETK.

1. týdenKartézská soustava souřadnic
Poměry
Měřítko mapy
Soustava_souradnic Stáhnout
Měřítko-mapy Stáhnout
2. týden
3. týden

Fy 7A

Téma: Kladka
Úroveň: Osvojení vstupních znalostí a dovedností

Žáci stáhnou následující soubory a vypracují jejich zadání do svého sešitu. Kontrolu práce mohu provádět až po ukončení uzavření škol, průběžně umožněním sdílení skenu, nebo vyfocení práce žáků. Umožní-li vám technické možnosti připojení k online vyučování, lze využít i toto.

TýdenMateriályPracovní listy
1. (od 18.3.)Kladka vysvětlení (Youtube)
Kladka testík (škola s nadhledem)
Grafika 3 typů kladky
Kladka Stáhnout
Pracovní listy slouží žákovi jako pomůcka pro Online vyučování. V případě samostudia si vybere žák 5 rozdílných příkladů a vypracuje je do sešitu – zadání lze nalepit.

Inf 8A

[17.3.] Žáci pracují na svých zadaných tématech a tvoří závěrečnou práci. V nejbližší době zpracuji koncept hodnocení průběžné práce i jeho výsledku. Prosím pravidelně sledujte tento prostor a také kontrolujte školní účty Office.com.