Vážení rodiče,

v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Správním řádem zveřejňujeme seznam přijatých žáků do prvního ročníku školního roku 2020/2021.

dovolte,  abych Vás pozvala na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat 17. 6. 2020 v 16:00  v budově školy. Snažte se prosím omezit účast na jednoho člena rodiny, děkujeme.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy