iQLANDIA

V úterý 24.9. navštívili žáci 8. tříd iQLANDII, kde pro ně byl připraven modul Anorganická chemie. Během tohoto programu žáci prováděli různé chemické pokusy. Vyzkoušeli si např. chromatografii, jak se určuje kyselost a zásaditost roztoků, jak uhasit svíčku pomocí oxidu uhličitého. Své závěry pak zapisovali do připravených pracovních listů. Pro všechny zúčastněné to byla jistě zajímavá motivace, proč se učit chemii.