zde naleznete  informace k organizaci olympiády zaměřené na matematické, logické a čtenářské gramotnosti, Bobřík informatiky. Soutěž je podporovaná Ministerstvem školství a klade si za cíl seznámit žáky i jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž, co ovládání počítače. Základní parametry soutěže uvádím dále v textu.

Časový harmonogram

Jednotlivé kategorie budou realizovat plnění úkolů v počítačových učebnách školy. Každé kategorii byl přiřazen den, ve kterém je nutné uskutečnit realizaci soutěžních úkolů. Soutěž probíhá na naší škole ve dnech 7. – 15. listopadu.

Vaše zapojení do soutěže

 • Třídy 5. a 6. tříd se soutěže nezúčastní z kapacitních důvodů.
 • Třídy 8. a 9. se budou moci účastnit soutěže na základě souhlasu Vás, učitelů, které si dovoluji tímto oslovit a požádáni o spolupráci. Je třeba akceptovat dvě skutečnosti: a) propozice soutěže nedovolují realizovat soutěž kdykoli a b) náš ŠVP má rozděleny hodiny informatiky nepravidelně. Bylo tedy nutné plánovat realizaci soutěže do jiných předmětů, než informatika. V rámci svého předmětu tak budete s danou skupinou žáků namísto svého předmětu realizovat olympiádu v počítačové třídě a dohlížet na hladký průběh.
 • ROZHODNUTÍ, zda se v rámci svého předmětu účastníte nebo neúčastníte Bobříka informatiky je ponecháno zcela na Vašem zvážení. Akceptuji a přijímám fakt, že hodin na matematiku, fyziku apod. je málo a často nestačí na osvojení plánovaného obsahu učiva. Na druhou stranu věřím, že účastí na soutěží žáci alespoň o píď prohloubí dovednosti logického myšlení a čtenářské gramotnosti.
 • Chci Vás ujistit, že nikdo se nebude zlobit, když svou účast ne Bobříku odmítnete – nic se neděje.
 • Ostatní učitelé, kterých se žádné organizační změny netýkají prosím, aby v případě organizace pojali minimální povědomí a případně pomohli s vysvětlením tázajících se osob podali adekvátní odpověď.

Níže naleznete tabulku s plánovanou organizací soutěže. V podstatě se každému učiteli a každé třídě plánuje zcela specifická organizace vzhledem k pěti kritériím (čas, místo, pedagog, počet žáků, dozor). Prvním úkolem je:

 1. shlédnout dokument;
 2. najít své jméno a zvážit svou účast a možnosti (v případě potřeby konzultovat jsem k dispozici);
 3. a nakonec odeslat svou volbu e-mailem Martinu Grobárovi, který je pro danou soutěž koordinátorem (grobar&zsjablonova.cz)
DatumTřídaUčebnahodinaDozorDopad
7.11.7.AINF u jídelny6.GrobárV rámci výuky VZ
8.11.7.CZubárna4.Křiklánová!Souběžná výuka HV s J. Prchalem
15.11.9.AZubárna6.MikotováV rámci výuky MA
8.BZubárna3.Mikotová!Souběžně výuka HV s M. Grobárem
9.BZubárna5.MikotováVýuky INF 8.A bude přesunuta do 7C
8.AZubárna6.GrobárV rámci výuky INF

Manuál a zadání

 1. žáci otevřou stránku ibobr.cz
 2. kliknou na tlačítko soutěžit (oranžové barvy)
 3. kliknou na tlačítko soutěžit ve své kategorii (zelené barvy)
  7. ročníky = BENJAMIN
  8. a 9. ročníky = KADET
 4. žáci vyplní údaje:
  1. kód školy uvádím níže velkým písmem – žáci opíší
  2. Soutěžící: žáci uvedou jméno a příjmení (pozor na gramatiku) – toto bude uvedeno na diplomu, které získají.
  3. ze seznamu Ročník vyberou příslušnou třídu
  4. dokončí volbou pohlaví a mohou uložit a pokračovat.
 5. Po přečtení základních doporučení a opsání kódu pak startují test.

Kód školy

 • Žáci si připraví tužku a papír.
 • Za dobré odpovědi se přičítají body v závislosti na obtížnosti.
 • Za špatné odpovědi se body odečítají.
 • Za nezodpovězenou otázku se nic nepřičítá, ani neodečítá.
 • Test je možné ukončit i před vypršením lhůty.

Webové stránky soutěže.


Napsat komentář