ZOO Dvůr Králové

Středa, 29 září, 2021
Martin Grobár

V pondělí 27. 9. se v rámci projektového dne naše třetí třídy vypravily na exkurzi  do ZOO do Dvora Králové. Projektový den byl zaměřen na téma „Zvířata kolem nás.“  Pro návštěvu areálu byly vytvořeny zájmové úlohy k praktické realizaci přímo u vystavovaných exponátů. Žáci pracovali ve skupinách a plnili konkrétní úkoly, které zapisovali do pracovních listů. Získané poznatky pak prezentovali ostatním žákům. Ve škole projekt zpracovávali v rámci hodin prvouky  a výtvarné výchovy. Cílem projektu bylo za pomoci jednoduchých úkolů objevit některé přírodovědné zajímavosti o zvířatech chovaných v ZOO a procvičit základní dovednosti na úrovni učiva 3. třídy. Projektový den přinesl žákům spoustu nových informací zajímavou formou. Zvířata mohli vidět na vlastní oči a každý si mohl prohlédnout vše podle zájmu.

Regina Matušková