Zápisy do třídy s RVHV

Neděle, 14 března, 2021
Martin Grobár

Vážení rodiče,

Rád bych Vám podal informace, které Vám mohou usnadnit rozhodování při zápisu svého dítěte do prvního ročníku školního roku 2021 – 2022.

Naše škola se 1. 9. 1989 stala školou s rozšířenou výukou hudební výchovy (dále RVHV) a z tohoto důvodu jsme zřídili později ZUŠ, která tvoří se ZŠ jeden subjekt. Více než třicetileté fungování tohoto projektu potvrdilo prospěšnost takto pojatého vzdělávání a jeho efektivitu.

Každoročně otevíráme v prvním ročníku dvě třídy: 1.A s běžným režimem a učebním plánem s 1 hodinou HV a 1.B s RVHV. Žák třídy 1.B se zároveň stává žákem ZUŠ. Třída s RVHV má upravený učební plán – 3 hodiny HV týdně  (1 standardní hodina + 1 hodina RVHV + 1 hodina výuky přípravné HV ZUŠ, později hudební nauky). Od druhého pololetí žáci navštěvují nástrojové kroužky podle svého výběru (nabízíme housle – violoncello – kontrabas – klavír – dechové nástroje). Kromě klavíru dětem nástroje bezplatně zapůjčujeme.

Od druhého ročníku ZŠ mají žáci samostatnou hodinu výuky nástrojové hry ZUŠ. Od začátku školní docházky žáci navštěvují předmět sborový zpěv (Červík Pepík), žáci 1.A dobrovolně.

Dítě je nutno zapsat do prvního ročníku ZŠ standardním způsobem podle informací na webu školy. Pro zařazení do třídy s RVHV (1.B) je nutno s dítětem absolvovat pohovor, na kterém jsou velmi vstřícnou formou posuzovány předpoklady pro prohloubené umělecké vzdělávání (nejedná se o „talentovou“ zkoušku!). Žáci ze spádového obvodu školy mohou pohovor absolvovat i po termínu zápisu, rodiče dítěte mimo spádový obvod školy by měli kontaktovat PaedDr. Jana Prchala (733 143 195) a domluvit si termín pohovoru před zápisem. 

Spojení ZŠ a ZUŠ představuje pro žáky a jejich rodiče řadu výhod – základní i umělecké vzdělávání probíhá v jedné budově a odpadá tedy dojíždění do centra, škola je velmi dobře vybavena a žáci díky skutečnosti, že RVHV probíhá po celých 9 let základní školní docházky, odcházejí daleko lépe vybaveni než jejich vrstevníci z jiných uměleckých škol. To dokazuje i úspěšnost jejich přijetí na střední školy, nejen uměleckého směru. Každopádně – ve školním roce 2020-2021 byli naši uchazeči o studium na konzervatořích 100% úspěšní.

Pokud budete mít jakékoli dotazy či nejasnosti, neváhejte se na mne obrátit.

PaedDr. Jan Prchal

zástupce ředitelky pro HV  a ZUŠ