Zápis do 1. tříd 2022 / 2023

Čtvrtek, 24 března, 2022
Martin Grobár

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2022/2023

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 na Základní škole a Základní umělecké škole, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. proběhne 

dne 21. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin.

Zapisujeme děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, včetně těch, které při minulém zápisu žádaly o odklad školní docházky. 

Budeme otevírat tři třídy, celkem pro 72 dětí. Přijímáme přednostně děti ze spádové oblasti. Mimo spádovou oblast pak zvláště děti se zájmem o rozšířenou výuku hudební výchovy, a to do naplnění kapacity. 

Zápis bude probíhat elektronicky. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí, příp. žádost o odklad školní docházky na webových stránkách:

Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn od pondělí 28. března 2022 do středy 20. dubna 2022. Na pořadí podání žádosti nezáleží. 

K zápisu dne 21. 4. 2022 prosím přineste:

  • vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky včetně příloh),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Doporučujeme se k zápisu objednat na konkrétní čas, a to v rezervačním systému přímo na zápisovém portálu. 

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy

Zájemci o zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy mohou kontaktovat již nyní PaedDr. Jana Prchala (jan.prchal@zsjablonova.cz; 733 143 195) a domluvit si schůzku spojenou se zjištěním předpokladů pro výuku ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy. Využití této možnosti mimo zápisový den doporučujeme. 

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste spolu s vytištěnou a podepsanou žádostí také:

  • doporučení školského poradenského pracoviště
  • doporučení odborného (dětského) lékaře, případně klinického psychologa 

Vytištění žádosti

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, požádejte o její vytištění prosím mailem: sekretariat@zsjablonova.cz nebo telefonem 733 143 194.

Můžete využít nabídku vytištění žádosti na  sekretariátu školy i dne 7. 4. 2022, kdy máme zároveň Den otevřených dveří, od 9.00 do 16.00 hodin a 20. 4. 2022 od 7.45 do 9.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin.

V Liberci 18. 3. 2022

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy


KE STAŽENÍ