Zahájení nového školního roku 2021/22

Neděle, 29 srpna, 2021
Martin Grobár

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se nám začátek školního roku a my všichni pevně doufáme, že bude lepší než ten loňský, kdy byl provoz školy značně omezen. Vzhledem k neustále se měnící situaci, prosím sledujte pravidelně informace na naší webové stránce i v žákovské knížce. 

Nadále jsou nastavena preventivní hygienická opatření v souvislosti s onemocněním Covid – 19 (nošení roušek ve společných prostorách, zvýšená hygiena, testování).

POZOR: upozorňujeme, že ulice Letná je od kruhového objezdu až ke křižovatce u Kauflandu neprůjezdná.

Informace pro první ročníky

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky prvních ročníků proběhne ve středu 1. 9. 2021 v 8.15 hodin před hlavním vchodem školy. Nepřicházejte prosím ve velkém časovém předstihu a nevstupujte do budovy školy.  Omezíme tak zvýšenou koncentraci žáků a dospělých před budovou. Děkujeme.  

Předpokládaný konec prvního školního dne bude v 8.55 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 a v pátek 3. 9. 2021 končí vyučování po 2. vyučovací hodině tj. v 9.50 hodin. 

Ve čtvrtek proběhne i 1. testování dětí antigenními testy, následně pak 6. 9. a 9. 9. 2021, více informací Vám poskytnou 1. den třídní učitelé.

Od pondělí 6. 9. 2021 bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu. 

Ve všech dnech na konec vyučování navazuje školní družina.  

Informace pro žáky 2. – 9. ročníků

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2021 v 8.10 hodin. Vyučování prvního dne bude ukončeno po 2. vyučovací hodině (tj. v 9.50 hodin).  Žáci ZUŠ po ukončení výuky ZŠ (v 9.50 hodin) navštíví své vyučující ZUŠ a domluví si rozvrh hodin na nový školní rok.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 a v pátek 3. 9. 2021 končí výuka na 1. stupni po 4. vyučovací hodině, tj. v 11. 50 hodin a na 2. stupni po 5. vyučovací hodině, tj. ve 12.45 hodin. 

Od pondělí 6. 9. 2021 se již učí podle rozvrhu hodin. 

Provoz školní družiny je od prvního dne – 1. 9. 2021 v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin.

Testování antigenními testy proběhne již pro nás známým způsobem ve dnech 1. 9.; 6. 9. a 9. 9. 2021.

Netestovaní žáci mohou chodit do školy, ale dle pokynů MŠMT by pro ně měla platit omezující pravidla (nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, vyčlenění z určitých aktivit TV, HV), proto bychom Vás rádi požádali o vstřícnost a otestování dětí, stále platí možnost použití vlastního testu ve škole, pokud používáte např. tzv. plivací testy. 

Přejeme všem úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se…

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy