HUDEBNÍ KOMPOZICE A IMPROVIZACE

Předmět Hudební kompozice a improvizace vznikl roku 2021 / 2022 jako volitelný. Nabízí žákům hlubší pohled na problematiku hudební kompozice a improvizace. Žáci se seznamují s danými tématy formou skupinové výuky v menším počtu žáků jednou týdně s dotací 45 min.

Výuka ve školním roce 2022 / 2023 probíhá v budově Vesec vždy ve středu, od 14:15 do 15:00

Vyučující: Mgr. Martin Grobár, Ph.D.

Koncerty a vystoupení