Jsme dětský sbor při ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec. Ve variantě Carola I jej jako povinný předmět navštěvují žáci páté třídy a ve variantě Carola II žáci druhého stupně. Ti od školního roku 2022 / 2023  jako povinně volitelný.

Zkoušky sboru: pondělí 14:15 - 15:45 v učebně HV VESEC.

Sbormistr: Mgr. Martin Grobár, Ph.D.

Koncerty a vystoupení