Orchestr ZUŠ pracuje na škole více než dvacet let a po celou dobu jeho činnosti jej vede Jan Prchal. Nejedná se o orchestr klasického druhu, ale o soubor, který v maximální možné míře dává prostor každému, kdo má do orchestrálního muzicírování chuť a elán. Jeho nástrojové obsazení se každým rokem mění co do počtu hráčů i výběru nástrojů. Ve školním roce 2022/2023 projevili zájem hrát v orchestru ve zvýšené míře klavíristé, tedy hráči, kteří se jinak v orchestru uplatňují spíše sporadicky. V našem orchestru hraje 12 hráčů nejenom na dva klavíry, ale i na klávesové nástroje se zvuky jiných orchestrálních nástrojů.

Repertoár orchestru je nutno připravovat „na tělo“, protože univerzální úpravy použitelné pro náš orchestr neexistují. Úpravy připravuje vedoucí orchestru a žánrové rozpětí je široké – od adaptací klasického repertoáru po hudbu populární nebo filmovou.

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl orchestr na poslední konané soutěži žákovských orchestrů v roce 2017, kdy se stal v krajském kole v České Lípě absolutním vítězem. V letech 2020 a 2021 z důvodu covidových restrikcí orchestr nepracoval, ale od jara 2022 opět hraje.

Ve školním roce 2022/2023 orchestr vystoupil na Vánočních koncertech v aule G TUL a jeho vystoupením se dostalo nadšeného přijetí.

V současné době hraje v Orchestru ZUŠ 37 žáků ze 6. až 9. tříd naší školy.

Koncerty a vystoupení