Přípravný dětský sbor Červík Pepík založil v první polovině 90. let
pan učitel Tomáš Kolafa, který vymyslel i jeho název. Po jeho
odchodu se sboru ujala paní učitelka Lenka Prchalová, která jej
vede i v současnosti. Ve sboru zpívají žáci prvních a druhých ročníků
a prošli jím téměř úplně všichni absolventi naší školy. Repertoár
tvoří převážně lidové písničky a písně Petra Skoumala a Pavla
Jurkoviče. Dlouholetou korepetitorkou je paní učitelka Zuzana
Hamplová, které pomáhá mladý klavírista Filip Souček. Sbor často a rád spolupracuje s lidovou
muzikou Jablůňka. Každoročně bývá prvním koncertním vystoupením Vánoční koncert ZŠ a ZUŠ
Jabloňová a Eurytmie, z.s. následovaný účinkováním na Vanočních a Velikonočních dílničkách
Lidových sadů, Libereckém adventu před radnicí, Velikonočních trzích a akcích školních – Jabloňová
festu a Koncertu ke Dni dětí. Sbor se účastní i krajských přehlídek dětského sborového zpěvu a
soutěží ZUŠ.
Svým upřímným a muzikálním projevem si Červík Pepík získal velkou oblibu nejen u rodičovské
veřejnosti.
Ve školním roce 2022/2023 zpívá ve sboru 52 „červíků“.

Koncerty a vystoupení