Soubor bicích nástrojů Aries, založen v září roku 1998, představuje v České republice zcela výjimečnou záležitost. Je jedním z mála souborů svého druhu, který se vyučuje na základním stupni umělecké školy.

Soubor má za sebou řadu úspěšných vystoupení doma (m.j. v Parlamentu ČR, na mezinárodní konferenci SOCRATES, v pražském Rudolfinu či Smetanově síni Obecního domu) i v zahraničí (Švédsko, Francie, Německo, Dánsko, Belgie, Litva, Polsko, Ukrajina, Itálie).

Soubor Aries se může za roky své existence mimo jiné pyšnit absolutními vítězstvími v ústředních kolech soutěží ZUŠ i

vítězstvím v prestižní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia.

V současné době je soubor Aries i nadále úspěšně veden zakladatelem a vedoucím souboru Mgr. Sergejem Grigorenko a je reprezentován již sedmou generací žáků ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

zkoušky souboru v pátek v 15.15 – 16.45 na ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

Koncerty a vystoupení