Soubor zobcových fléten vznikl v září 2003. Členové se po celá léta obměňují a repertoár se stále rozrůstá. V současnosti má 6 členů. Hraje hudbu středověkou, současnou, jazzovou, ale především úpravy populárních skladeb. Soubor vystupuje pravidelně pro děti v mateřských školách, seniory, hraje různým nadacím a zahrál si i před obecenstvem ve Španělsku. V roce 2012 natočil soubor i svoje CD. Největším úspěchem bylo 1. místo v Krajské soutěži dechových nástrojů v České Lípě.

Zkoušíme: v pátek 15:00 - 16:30.

Soubor je určen pro děti 2.stupně a mohou setrvat dle svých možností i déle:)

Koncerty a vystoupení