OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Úterý, 24 května, 2022
Martin Adamec

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Termín zápisu: 2.6.2022 , čas: 8:00 – 10:00 h; 14:00 – 16:00 h na sekretariátu v budově  školy (hlavní vchod, přízemí)/в секретаріаті в будівлі школи (головний вхід, перший поверх)