Obnovení prezenční výuky od 25.11.2020

Neděle, 13 prosince, 2020
Martin Grobár

Obnovení prezenční výuky

Vážení rodiče,

jsem velmi ráda, že Vám mohu oznámit další uvolňování opatření v rámci škol.

Základní umělecká škola

Od 25. 11. 2020 vyučuje ZUŠ prezenční formou tzv. „jeden na jednoho“,  nevyučuje se skupinová a souborová výuka, sborový zpěv.

Základní škola

Dne 30. 11. 2020 nastupují k běžné výuce do školy všichni žáci 1. stupně a 9. třídy. Zbytek 2. stupně se bude střídat po týdnu.

V týdnu od 30. 11.: celý 1. stupeň, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 9. A, 9. B.

V týdnu od 7. 12.: celý 1. stupeň, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B 

Školní družina 

Bude pro žáky 1. stupně fungovat v běžném režimu v souladu s preventivními opatřeními (rozestupy, nemíchání tříd, roušky).

Školní jídelna

S nástupem většiny tříd do školy (od 30. 11.) je opět obnoven systém automatické objednávky oběda pro plátce z účtu, tzn., že si obědy nemusíte aktivně nahlašovat, jsou objednány.

V rámci distanční výuky lze čerpat oběd do jídlonosiče.

Podrobnější informace k organizaci najdete v žákovských knížkách.

Těšíme se, že se opět setkáme s Vašimi dětmi přímo ve škole a školní život se alespoň částečně začne vracet do běžných kolejí…

Iva Havlenová, ředitelka školy