Nástup dětí do školy

Čtvrtek, 8 dubna, 2021
Martin Grobár

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás seznámili se souhrnnými informacemi ohledně postupného nástupu dětí do školy k prezenční formě studia.

Následující tabulka popisuje časy, kdy budou jednotlivé ročníky vpuštěny do školy.

  • Školní družina nebude po dobu těchto dvou týdnů v provozu každé pondělí ráno – odpoledne již ano.
  • Obědy pro jmenované třídy jsou přihlášeny automaticky pro všechny. V případě, že nebudete požadovat oběd, odhlaste si ho prosím – viz sekce jídelna.
  • Podmínkou možného nástupu žáků do školy je testování, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování pod dohledem třídní učitelky nebo učitele + vychovatelky školní družiny, případně asistentky pedagoga formou neinvazivních antigenních testů.
  • Pobyt v prostorách školy bude podmíněn dodržením všech ostatních proti pandemických opatřeních. Prosím vybavte své děti dostatečným množstvím zdravotnických roušek (podle délky pobytu ve škole).
  • Žáci 2. stupně se nadále budou vyučovat distančním způsobem. Věřím, že i na ně již brzy přijde řada s nástupem do školy alespoň ve střídavém režimu.
  • Více informací v elektronické žákovské knížce.