Mocca Yes Cup 2023 – sportovně pohybové hry pro 3. a 4. ročníky

Úterý, 28 února, 2023
Pavel Berka

Těsně před jarními prázdninami, v pátek 17. února 2023, byly pro děti ze třetích a čtvrtých ročníků naší školy zorganizovány sportovně pohybové hry. Celá akce se uskutečnila v reprezentativním prostředí tanečního studia A-styl. Díky místním lektorům, trenérům z FC Rapid a podpoře rodičů proběhla akce v duchu přátelské a báječné atmosféry. Nejprve se společně utkaly děti ze třetích ročníků. Náhodně se rozdělily do tří týmů a v těchto skupinách procházely tři sály. Jinak tomu nebylo ani u čtvrtých ročníků. V jednom sále děti uvítal tanečník Martin, který je „proškolil“ v hip hopu a naučil je jednoduchou choreografii, kterou si na konci kurzu všichni zatančili. Ale tempo tance se zvyšovalo. Nebylo to tak “easy”, jak by se mohlo zdát.
V druhém sále na děti čekala usměvavá trenérka Zuzka, která děti odborně protáhla a vedla k jednoduchým gymnastickým dovednostem – např. narovnat se v tureckém sedu a vydržet v této pozici se zvednutými pažemi; ohnout své tělo a dotknout se země; natáhnout se ze stupínku co nejhlouběji; skočit co nejdál; provést kotoul vpřed a zkusit předvést přemet stranou (tzv. hvězdu). A u toho se na sebe ještě dívat do ohromného zrcadla. A že to byl pohled velmi zajímavý. :o)
Tři týmy se po 20 minutách vždy vystřídaly a po 10 minutové občerstvovací přestávce plné dobrot od maminek mohly pokračovat. Tímto děkujeme za přivezené lahůdky. :o)
Všichni byli odměněni vítězstvím sami nad sebou, radostí z pohybu, týmovou souhrou a tím úžasným pocitem, že si mohli po dlouhé pauze i zdravě zasoupeřit. Navíc si každý odnesl diplom, zlatou medaili, památeční placku na tuto prima akci, reflexní prvky a pár dobrot nejen od našeho sponzora Mocca. Extra obratní „bojovníci“ byli navíc ještě oceněni speciální cenou pro „sportovního nadšence“.
Velké díky patří paní ředitelce Ivě Havlenové, která tuto akci podpořila. Škola zajistila dětem dopravu, objednala medaile, placky a tisk diplomů. S nápadem zorganizovat takovéto hry přišla paní učitelka Věra Soukupová a pan Jašurek, trenér FC Rapid.  Vyzdvihla bych celý tým pedagogů, který se zasloužil o odměny pro děti: placky a návrh na mediale – paní učitelka Markéta Jindrová, objednávku i dodání medailí – paní asistentka Marcela Vojtíšková, diplomy a sponzoring – paní učitelka Věra Soukupová, zajištění dopravy – paní učitelka Lucie Jirkovská. O catering a odměny se postaral sponzor akce Mocca a řada rodičů. Děkujeme tedy paní Černé, paní a panu Jašurkovým, paní Žákové paní Honzejkové, paní Palánové, paní Křížové a manželům Doležalovým. Myslím, že ačkoliv se kvůli vyšší nemocnosti nemohli zúčastnit všichni žáci třetích a čtvrtých ročníků, mise byla splněna. Děti si připomněly, jak důležité je nic nevzdávat a překonávat své osobní mantinely nejen ve sportu, že je fajn užívat si radost z pohybu a jak důležité je být součástí týmu, který vám poskytne podporu.
Mgr. Věra Soukupová