Informace k testování

Pondělí, 30 srpna, 2021
Martin Grobár

Testování dětí bude probíhat stejným způsobem jako v loňském školním roce neinvazivními antigenními testy ( tentokrát – Genrui ) formou samotestování pod vedením třídních učitelů v průběhu první vyučovací hodiny. 

Termíny pro screeningové testování:

1. 9.  2021  (prvňáčci 2. 9. 2021)

6. 9. 2021

9. 9. 2021

Instruktážní video najdete na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Pokud se budou chtít zákonní zástupci účastnit testování svých dětí (předpokládáme hlavně u části 1. tříd), je to možné za předpokladu dodržení hygienických pravidel – respirátor, rozestupy, testování mimo třídu pod dohledem pedagogického pracovníka. Ale opravdu se nemusíte obávat, podle zkušeností z minulého školního roku víme, že i malé děti testování velmi dobře zvládají. 

Netestují se:

  • dítě 14 dnů po plně dokončeném očkování – nutno doložit certifikátem 
  • dítě po prodělaném onemocnění covid-19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – nutno doložit
  • dítě, které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Netestovaní:

Pokud se dítě neotestuje, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

V případě, že dítě odmítne jak testování, tak i nošení roušky (pokud se na něj nevztahuje výjimka) nesmí škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud bychom přítomnost dítěte umožnili, porušili bychom mimořádné opatření. Prosíme, tedy ty rodiče, kteří nesouhlasí s testováním a nošením ochranných roušek, aby si své děti nechali doma po dobu platnosti mimořádného opatření.

Roušky:

Stejně jako v loňském roce, prosíme rodiče o vybavení dětí dostatečným množstvím roušek na výměnu během dne.

Dospělí vstupují do budovy školy v respirátorech, a to v odůvodněných případech (po domluvě s vyučujícím, vedením školy, sekretariátem, vedoucím školním jídelny apod.). Děkujeme.

Všichni pevně věříme, že po screeningovém testování se situace ve školách opět přiblíží k normálnímu chodu školy a budeme moci fungovat bez větších omezení. 

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy