Fotografické ohlédnutí za exkurzí do Třebíče (20. 12.)

Úterý, 3 ledna, 2023
Martin Adamec

Těsně před vánočními prázdninami jsme v pravém zimním počasí vyrazili s žáky 9.B na Moravu za památkami do Třebíče. V mrazivém počasí jsme navštívili jedinečné místní židovské a křesťanské památky zapsané na seznam UNESCO (pozn. část fotografií pořídili sami žáci).

I přes místy náročnější sjízdnost jsme dorazili na Moravu bezpečně, hladce a bez sebemenšího zdržení (velice děkujeme panu řidiči)
Naší první zastávkou byl místní klášter s více než 750 let starou bazilikou sv. Prokopa vystavěnou v románsko-gotickém slohu
Románský vstupní portál
bazilika sv. Prokopa
Původní fresky ze 13. století zobrazující výjevy z Bible (2. nejstarší dochované fresky na Moravě)
Původní gotické sklepení sloužilo stovky let jako hrobka. Po odsvěcení a zrušení kláštera také jako skladiště pivních sudů
Počasí bylo mrazivé… (pozn. v pozadí snímku radniční věž a centrum Třebíče)
…a tak nastal čas jít se zahřát
Příjemné „útočiště“ zajistilo místní infocentrum (velice děkujeme)
Po zahřátí a obědě jsme vyrazili do býv. židovského města
Návštěvu jsme začali komentovanou prohlídkou Zadní synagogy a domu Seligmanna Bauera
V domě Seligmanny Bauera se žáci dozvěděli velmi mnoho o běžném životě místní židovské komunity, židovských tradicích ale např. i kuchyni.
Interiér je designován k 30. létům 20. století za využití dochovaného majetku
Po prohlídce následovala krátká pauza (a občerstvení) v dalším z místních infocenter
Následně jsme vyrazili na průzkum židovského města
a úzkými uličkami začali pozvolna stoupat…
a stoupat… (pozn. mnoho a mnoho uliček bylo nejenže velmi úzkých ale i křivolakých)
…až k místnímu stovky let starému židovskému hřbitovu, kde jsme si blíže pověděli o tragických událostech místní židovské komunity v průběhu staletí (diskriminace a násilnosti od většinové společnosti (české a německé) včetně zakládání požárů a lynčování až po holocaust)
Místní židovský hřbitov patří k největším dochovaným v České republice. Nejstarší čitelné náhrobky pochází z 1. pol. 17. století.
Když se nad Třebíčí začalo stmívat, nastal čas vyrazit (220 km) domů.