Fotografické ohlédnutí za exkurzí do Terezína (6. 12.)

Úterý, 3 ledna, 2023
Martin Adamec

6. prosince jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili společně s žáky 9. tříd na exkurzi do Terezína.

Výletu se zúčastnili téměř všichni žáci 9. tříd
Exkurzi jsme začali komentovanou prohlídkou muzea ghetta
Na nástěnných tabulích jsou vypsána jména dětí, které uvěznění v Terezíně nepřežily
Poté jsme vyrazili na několikahodinovou prohlídku bývalého ghetta
Navštívili jsme i býv. provizorní synagogu
Za války vybudovaná kolej pro přímou přepravu vězněných lidí do/z Terezína
V pozdním odpoledni jsme dorazili do Malé pevnosti
Malá pevnost – za války byla nacistickou věznicí gestapa