Exkurze 7.B v Praze

Středa, 21 prosince, 2022
Pavel Berka

V úterý 13. 12. jsme s třídou 7.B a vybranými žáky 7.A uskutečnili cestu do Prahy. Pobyt byl věnován prohlídce historického centra Prahy se zaměřením na židovskou komunitu a na významné středověké památky. Exkurzi jsme započali návštěvou Klausové synagogy a hřbitova v bývalém židovském městě. Žáci se seznámili s historií tohoto národa v obecné rovině, v synagoze pak shlédli expozici zaměřenou na židovské svátky, každodenní život a rodinu. Zde byla žákům nastíněna také problematika Holocaustu. Po prohlídce tamního hřbitova naše cesta pokračovala přes Staroměstské a Václavské náměstí až na hlavní vlakové nádraží. Naším cílem zde byl památník Sira Nicolase Wintona, jehož prostřednictvím se žáci seznámili s touto osobností, a především s jeho rolí při záchraně židovských dětí před 2. světovou válkou. Exkurzi jsme zakončili na Hradčanech, a to prohlídkou Pražského hradu a Katedrály sv. Víta.

Cílem exkurze bylo obohacení právě probíraného učiva o osobní prožitek, židovská tématika zároveň posloužila jako odrazový můstek pro dějiny 20. století, zejména Holocaustu, které nás čekají v dalších ročnících. Žáci si prohlédli místa spojená s českou státností i lokace, kde se odehrávali některé zásadní momenty naší historie.