Exkurze 7.B a 7.A do Muzea bratří Čapků

Úterý, 10 ledna, 2023
Pavel Berka

Dne 16. 12. 2022 se sedmé třídy vydaly na plánovanou akci, jejíž cílem bylo uzavřít téma holocaustu v literatuře osobním prožitkem. Žáci se na hodinách českého jazyka seznámili s životy některých literárních osobností, které zemřely v koncentračním táboře. Jejich tragické osudy děti představovaly svým spolužákům. Jednou z těchto významných osobností byl i Josef Čapek. První zastávkou tedy bylo Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.

Zde se díky poutavému výkladu žáci dozvěděli podrobnosti o životě těchto dvou velikánů.

Hlavním důvodem cesty do Malých Svatoňovic byla sbírka protifašistických obrazů Josefa Čapka. Díky komentované prohlídce se žáci seznámili s interpretací těchto děl.

Další zastávkou byl památník vypálené židovské synagogy v Trutnově. U památníku děti recitovaly básně ze sbírky Oheň a touha, která vzešla z pera Josefa Čapka. Tyto básně žáci v souvislosti s obsahem a místem recitace velmi citlivě interpretovali.

Od památníku židovské synagogy vedly naše kroky k památníku vydrancovaného židovského hřbitova, kde jsme taktéž recitovali básně z koncentračního tábora a zároveň jsme si připomněli důležité pojmy období holocaustu. Památník židovského hřbitova v Trutnově byl zároveň poslední zastávkou naší exkurze.