Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Aktuality

Duševní zdraví ve školách

NOVÝ PŘEHLEDNÝ WEB. CO VŠECHNO TU NAJDETE?
Web dusevnizdravi.edu.cz je informační křižovatkou, nabízí jak pomoc při akutní intervenci ve školách, tak i doprovodné materiály, které tematiku duševního zdraví dále rozvíjejí. 

Je určen ředitelům, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, ale také rodičům a vůbec všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách. Web je společným projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Národního pedagogického institutu České republiky a Národního ústavu duševního zdraví.

Příměstské tábory o prázdninách 2021

V rámci projektu Statutárního města Liberec s názvem Férové školy v Liberci II (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358) je o letních prázdninách v roce 2021 pořádáno příměstské vzdělávání v Liberci pro děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Veškeré tyto příměstské tábory jsou zdarma a zahrnují vstupy, jízdné, obědy, svačiny i pitný režim.

Aktivity příměstského vzdělávání (táborů) mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. 

Přihlašovací formulář na příměstské vzdělávání v rámci projektu „Férové školy v Liberci II“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358:


Prevence závislosti u dětí – online přednáška pro rodiče

Dne 19. 5. 2021 uspořádala naše škola ve spolupráci s organizací Advaita, z. ú. online přednášku pro rodiče na uvedené téma. Přednáška byla zaměřena jak na látkové závislosti, tak na nelátkové – tj. závislosti na mobilech nebo hraní počítačových her. Obesláni s nabídkou byli všichni rodiče našich žáků. O přednášku projevilo zájem 19 rodičů. Nakonec se jich zúčastnilo pouze 7. Těmto rodičům velmi děkuji za zájem a účast. Závěrem však musím konstatovat, že mě tak nízká účast rodičů zklamala.
Mgr. Lucie Jirkovská, školní metodik prevence