Vyučované předměty: ČJ, M, PRV, VV, PV, TV


Vážení rodiče, po dohodě s paní učitelkou Janou Loudovou a paní učitelkou Ivanou Gambovou budeme využívat těchto stránek k poskytování materiálů k procvičování látky přípravné hudební výchovy (PHV) ZUŠ. Domníváme se, že v této fázi výuky je učitel/ka naprosto nezastupitelná a proto tyto materiály neberme jako vyučování (nové látky), ale jako různé druhy procvičování již probraného a svého druhu i zábavu. Naleznete zde kvízy (většinou jako prezentace – pokud budou obsahovat zvukové a hudební ukázky, bude nutno je stáhnout do počítače, ale vždy bude i varianta bez zvuku), odkazy na videa a samozřejmě písničky, které si děti – třeba i s Vámi společně – mohou doma zazpívat. Věříme, že společně se nám podaří toto nestandardní období překonat. Hudba nám při tom může významně pomáhat! V případě jakýchkoli dotazů přání nebo pochybností mne neváhejte kontaktovat. Srdečně Jan Prchal

Zde si vybereme, čemu se chceme věnovat

Zpíváme s Červíkem PepíkemTrénujeme rytmusUčíme sePoslouchámeOpakujemeDíváme se
S muzikou to jde lépe …
Červík Pepík bude s vámi

ZPÍVÁME S ČERVÍKEM PEPÍKEM

Už to nebude dlouho trvat a hurá na vaše PRVNÍ skutečné prázdniny! Pozdravujte babičky a dědečky!

Písničku Prázdniny si zazpívejte s doprovodem. Při opakování se střídejte po taktech, druhý zpívá “opožděně”. Písničku upravil a doprovod nahrál Jan Prchal.

Dnes si dáme trochu džezu (správně se to píše jazzu). Zeptejte se rodičů, co to je, ale možná to poznáte i podle doprovodu, který jsem pro vás nahrál. Všimněte si, že v předehře ten džez base moc nejde, ale potom už hraje moc dobře!

Písnička Pohádka je o hudebních nástrojích, které už známe. Nejprve si přečti s rodiči text, potom si poslechni melodii písničky. Určitě ji zvládnete!
Melodie písničky Pohádka. Až ji budeš umět, zazpívej si písničku s doprovodem
Pohádka – dej pozor na předehru! Písničku upravil a doprovod nahrál Jan Prchal.

Tuto písničku jste si přáli, když jsem se vás ptal ve třídě minulý týden. Tak je tady i s doprovodem, který jsem pro vás vytvořil.

Až já pojedu přes ten les – dej pozor na předehru a mezihru! Písničku upravil a doprovod nahrál Jan Prchal.
Kdo si myslí, že už písničku OPRAVDU UMÍ, může si ji zazpívat s doprovodem bez melodie, kterou v doprovodu hrál hoboj..
Až já pojedu přes ten les – hraje soubor Musica Bohemica
O posvícení si každý vždycky užil všeho, co hrdlo ráčí – jídla, pití, tancování… . My bychom ale měli jíst zdravěji – ovšem zatancovat bychom si měli. Zazpívejte po předehře sloku, potom v mezihře zatancujte a opět zazpívejte. Doprovod písničky vás povede. A zkuste vymyslet ještě jednu sloku – třeba o zdravém jídle!
To je zlaté posvícení – doprovod. Představ si, že hraje venkovská dechová muzika! Které nástroje tam slyšíš? Písničku upravil a doprovod nahrál Jan Prchal.

Už je hezky a jistě se vypravíte i do zoo. V pavilonu plazů je krokodýl. Toho známe i z našeho hraní a tleskání rytmů. Jak to s jedním krokodýlem, který nebyl čistotný, dopadlo se dozvíte z písničky. I krokodýl se musí mýt!

Nejprve si poslechni melodii a zapískej si ji nebo zazpívej beze slov.
Melodie
Doprovod. Dej pozor na předehru – je dlouhá jako jeden celý řádek v notách – 8 taktů! Písničku upravil a doprovod nahrál Jan Prchal.

Také jste koncem dubna pálili třeba na zahradě “čarodějnice”? O jedné takové ježibabě je Strašidelná pohádka, kterou jste už také zpívali. Aby byla ještě strašidelnější, přidal jsem jednu sloku. A jestli chceš vědět, jak to nakonec s ježibabou, která létala na koštěti nízko, dopadlo, zazpívej si písničku i s druhým doprovodem! Tahle ježibaba by si asi ráda zaletěla i na diskotéku.


Doprovod písničky Strašidelná pohádka. Doprovod vytvořil Jan Prchal
… a jak to s ježibabou nakonec dopadlo? Doprovod vytvořil Jan Prchal

Je to jaro a začnou létat i komáři – a to není nikdy příjemné. Zazpíváme si písničku Nestarej se, že no má a v mezihrách můžeš do rytmu “chytat” komáry po místnosti, vyskakovat a tleskat, jako když je chytáš.

Doprovod Nestarej se, ženo má. Poznáš, která písnička zní v předehře a mezihrách? Doprovod vytvořil Jan Prchal

Do cirkusu – i kdyby k nám přijel – se asi jen tak nepodíváme. Udělejme si tedy cirkus vlastní a ať je při tom rámus! Až se písničku naučíš, připrav si hudební nástroje (najdeš je u maminky v kuchyni), rozděl je dalším hráčům z rodiny a písničku zazpívejte – při trátydyty i hrajte. Obrázky pod notami vám pomohou. Ten, kdo pošle nahrávku paní učitelce nebo mně, dostane odměnu!

Nejprve si poslechni melodii a zazpívej ji třeba na la-la-la.
A zde je písnička i s cirkusovou kapelou. Nezapomeň na kuchyňské hudební nástroje! Doprovod vytvořil Jan Prchal

A z cirkusu do přírody, tentokrát za koníky. Pozor na ně! Náš pacholíček na to málem doplatil!

Začni zpívat až po předehře! Doprovod vytvořil Jan Prchal

Jaro je tu a všechno se začíná zelenat – i vrby. O nich je tato hezká písnička. Pokud ji neznáš, prohlédni si její zápis a poslechni si její MELODII. Potom si ji zazpívej celou s doprovodem, který jsem pro vás připravil. Až písničku nacvičíš, udělej radost rodičům a zazpívej jim ji!

Nejprve si poslechni melodii písničky – potom ji zkus třeba zapískat nebo zazpívat na lalala – při cinknutí trianglu se nadechni, ale nezvedej při tom ramen!
Zde je již písnička celá. Zpívat začni po předehře. Všimneš si změn v doprovodu? Co se stane v poslední sloce?

Nová písnička se jmenuje Malý slon. Prohlédni si ji a poslechni si její melodii. S textem ti jistě pomohou rodiče.

Melodie písničky Malý slon
Písničku si zazpívej s doprovodem – v předehře troubí skutečný africký slon. Po předehře zpíváme, potom si melodii můžeš jako slon zatroubit třeba na nějakou rouru a opět ji zazpívej. Doprovod nahrál Jan Prchal
Písničku si můžeš zazpívat s doprovodem – nauč ji i sourozence! Vytvořil Jan Prchal
Písnička má předehru, mezihru a dohru. V mezihře a dohře můžete zkusit zatleskat rytmus podle obrázků! Nejprve si poslechněte doprovod.
U Bechyně na kopečku – doprovod ke zpěvu. Vytvořil Jan Prchal
S touto písničkou si zopakujeme noty, které už známe. Písničku se snadno naučíme – zde je její melodie:
Červ – melodie písničky.
a zde si ji už zazpívejte s doprovodem:

Do třetice si písničku zazpíváme s jiným doprovodem – zahraje nám sólo saxofon – my společně s ním můžeme tleskat rytmus podle obrázků a potom písničku znovu zazpívat. Kdo by nevěděl – tyto značky znamenají OPAKOVAT! |: opakovat 😐|

Červ se sólem saxofonu – tleskej podle obrázků! Doprovpdy vytvořil Jan Prchal

Zopakujeme si notovou abecedu – známe noty od c1 po c2. K opakování nám poslouží i písnička Malá opera (Jak jdou noty za sebou).

Dnes si na začátek zazpíváme písničku ze sboru – Zahrádka se zelená

Můžeme si i zatleskat předehru a dohru podle obrázků:
Zahrádka se zelená – doprovod. Vytvořil Jan Prchal
Jaké to je, když se tygr vydá do Paříže? Stejně jako v této písničce, kterou jste zpívali s paní učitelkou na sboru. Dneska by ale tygr nikam jet nemohl …
Tygr – doprovod bez melodie. Nahrál Jan Prchal.

TRÉNUJEME RYTMUS

Spojíme 2+2 a máme čtyřdobý takt! Zvládneme jej hravě – obrázky nám pomohou!

UČÍME SE

5. května: Dnes se podíváme na hluboké tóny – a noty, které zapisujeme v basovém klíči:

21. dubna: Dnes si zopakujeme především ty noty, kterými zapisujeme tóny, které znějí VYSOKO. Už víme, že se jmenují stejně, pouze k nim přidáme číslici dva. Rodiče ti stáhnou prezentaci, nejprve řekni, zda je pojmenování noty správné nebo jestli jsem udělal chybu.

VYSOKO A NÍZKO – zapisujeme do not vysoké a hluboké tóny.

Zadání ti mohou rodiče vytisknout.
Zazpívej jako ve škole – poprvé noty spleteme, podruhé zazpíváme správně. Doprovod vytvořil Jan Prchal

Nová písnička Do kolečka je o notě a. Určitě ji zvládneme!

Do kolečka – doprovod. Zazpíváme – zapískáme – zazpíváme. Vytvořil Jan Prchal

Tentokrát si budeme povídat o hudebních nástrojích

Poslechni si příběh o tom, jak se kontrabas zamiloval a jak to nakonec dobře dopadlo. Najdi oddíl POSLOUCHÁME.

Dnes se vydáme za notami – a za kukačkou! Jednu jsem potkal před časem v Českém ráji a naučili jsme se spolu písničku. Nyní se jí naučíte i vy a zároveň si zopakujete dvě noty, které jste se učili. Tak vzhůru na hudební výlet do Českého ráje!

Poslechni si doprovod – jistě nebude těžké se písničku naučit a zazpívat. Uprostřed můžete pískat, kukat, skákat nebo tancovat!
Kukačka g-e doprovod, vytvořil Jan Prchal

Noty si můžeme zopakovat i v tomto kvízu – Po stisknutí klávesy F5 se spustí prezentace a vždy se objeví nota a její jméno – řekni, zda je správné nebo chybné. Potom klikni myší a dozvíš se odpověď: :0) = správně, :0( = chyba! Hodně štěstí!

Dnes si naši rodinu notiček rozšíříme o další – budou znít vysoko. Všimni si, že se jmenují stejně jako ty, co už znáš – pouze mají za sebou dvojku – ale to už také známe: nota cé dvě! Tyto noty a tóny znějí o oktávu výše.

Zde ti mohou rodiče úkoly vytisknout:

POSLOUCHÁME

Vyprávění O hluchém bubnu
Jen si poslechněte, co se mi zdálo …

Víte, co to je tranzistor? Nechte si to vysvětlit od rodičů! Poslechněte si, jak to dopadlo, když tranzistor přišel do naší kapely …

Tranzistor v kapele 1 – jak to asi může dopadnout?
… a takhle to skončilo. Moc radosti kapele neudělal …

Hudba umí vypravovat – poslechneme si pohádku O princezně Žabce.

Pohádka O princezně Žabce – 1. část
Pohádka O princezně Žabce – 2. část

Tentokrát si poslechneme příběh o ladičce, která umí zahrát jen jeden tón – a.

Když by chyběl jeden tón, písnička by nebyla úplná! A jak to celé dopadlo?
Dopadlo to dobře!

A pro dobrou náladu jedna krásná písnička. Hezké chvíle s hudební výchovou přejí paní učitelka Gambová a pan učitel Prchal.

Víš, jak se písnička jmenuje?
Jak se kontrabas zamiloval – a do koho? Poslouchej!
Na závěr jednu veselou písničku – Tluče bubeníček. Víte, že ten pan bubeník, který v písničce hraje, chodil do naší školy jako vy?
Nyní si procvičíme paměť – Písničku Když jsem já sloužil známe – ale co jsme si to vlastně vysloužili? Pomohou ti obrázky?

Poslechněte si písničku – a třeba si jí zazpívejte nebo zatancujte!

Písničku Běží liška k Táboru známe – tak honem, ať nám liška neuteče!

A co tahle písnička? Porovnej ji s tou předešlou … nenapadne tě nic?

Když jsem husy pásala

OPAKUJEME

28. dubna – dnes si zopakujeme, jak znějí hudební nástroje a prověříme si paměť a UŠI!!!

Úkol č. 1 – poslechni si ukázky hry hudebních nástrojů.
Úkol č. 2 – rozluštíš, kolik nástrojů hraje? Které to jsou?

Dnes se podíváme na rytmy – poslechni si ukázky a pak zkus splnit úkoly. Můžeš to zkusit víckrát, kdyby se to napoprvé nepodařilo! Bude dobře, když ti rodiče obrázek stáhnou a vytisknou.

Zde si poslechni rytmy – každý uslyšíš 4 x, ale můžeš si je libovolně zopakovat.

DÍVÁME SE

Znáte všechna zvířátka, která jste tady viděli?