Český Jazyk – 6. ročník

Nadějné vyhlídky - Charles Dickens od 162 Kč - Heureka.cz
… snad někdy přijdou

30. 3. 2020

KT14

31. 3. 2020

1. 4. 2020

2. 4. 2020

3. 4. 2020

6. 4. 2020

KT15

ZÁJMENA

výsledky testu ze dne 31. 3. 2020

7. 4. 2020

8. 4. 2020

14. 4. 2020

KT16

ČÍSLOVKY

15. 4. 2020

SLOVESA

16. 4. 2020

17. 4. 2020

SLOVESA

20. 4. 2020

KT17

výsledky testu ze dne 14. 4. 2020

SLOVESA – podmiňovací způsob (přítomný / minulý)

21. 4. 2020

22. 4. 2020

24. 4. 2020

27. 4. 2020

KT18

28. 4. 2020

SLOVESA

Termín testu do 7. 5. 2020

29. 4. 2020

SKLADBA – PŘÍSUDEK

Online cvičení … Druhy přísudku

4. 5. 2020

KT19

5. 5. 2020

6. 5. 2020

11. 5. 2020

KT20

výsledky testu ze dne 28. 4. 2020

12. 5 2020

13. 5. 2020

15. 5. 2020

18. 5. 2020

KT21

Druhy podmětu a přísudku – holý a rozvitý

19. 5. 2020

20. 5. 2020

22. 5. 2020

25. 5. 2020

KT22

26. 5. 2020

27. 5. 2020

29. 5. 2020

Druhy přívlastků_třídění

2. 6. 2020

KT23

3. 6. 2020

5. 6. 2020

8. 6. 2020

KT24

9. 6. 2020

Druhy příslovečných určení

10. 6. 2020

11. – 12. 6. 2020

15. 6. 2020

KT25

16. 6. 2020

17. 6. 2020

Druhy větných členů

18. – 19. 6. 2020

22. 6. 2020

KT26

Pravopisné cvičení

Skloňování zájmena já

Koncovky přídavných jmen 3